Sākumlapa > Tēmas > Personas
Stanislavs Ivanovs

Stanislavs Ivanovs

Staņislavs Ivanovs (1934) – tehnisko zinātņu kandidāts, Rīgas Tehniskās universitātes docents.

Staņislavs Ivanovs dzimis Saratovas apgabala Voļskas pilsētā. Pēc vidusskolas absolvēšanas 1944. gadā iestājās Kuibiševas Suvorova kara skolā, ko 1953. gadā beidza ar zelta medaļu. Šajā gadā Ivanovs pārcēlās uz Rīgu, kur iestājās Latvijas Valst universitātē, ko sekmīgi absolvēja 1958. gadā.

No 1958. līdz 1963. gadam Staņislavs Ivanovs bija Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Automātikas un mehānikas institūta jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks. No 1960. līdz 1962. gadam viņš lasīja lekcijas Inženiertehnisko darbinieku kvalifikācijas celšanas institūtā. 1964. gadā S. Ivanovs pārgāja pasniedzēja darbā uz Rīgas Politehnisko institūtu (RPI, kopš 1990. gada – Rīgas Tehniskā universitāte), kur vienlaicīgi mācījās arī aspirantūrā. 1968. gadā sekmīgi aizstāvēja disertāciju un 1969. gadā saņēma tehnisko zinātņu kandidāta grādu. Šajā gadā S. Ivanovu ievēlēja par RPI Metālu apstrādes zemspiediena mašīnu un tehnoloģijas katedras docentu. 1989. gadā Staņislavu Ivanovu atkārtoti ievēlēja par Materiālu spiedienapstrādes automatizācijas tehnoloģijas katedras docentu.

1995. gadā S. Ivanovs aizgāja no Rīgas Tehniskās universitātes. Vēlāk (līdz 2009. gadam) strādāja Rīgā par nekustamo īpašumu рārvaldnieku.

 

Sergejs Čuhins