Sākumlapa > Tēmas > Personas
Georgijs Obuševs

Georgijs Obuševs

Georgijs Obuševs (1929. g. 2. jūnijā Rīgā, Latvijas Republikā – 2020. g. 4. jūnijā Rīgā, Latvijas Republikā) – inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.), Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektroenerģētikas fakultātes docents.

Georgijs Obuševs ir dzimis strādnieku ģimenē. Viņa tēvs, Karps Obuševs strādājis dzelzceļa transporta sfērā. 1948. gadā Georgijs absolvējis Rīgas 16. vidusskolu un tajā pašā gadā iestājies Latvijas Valsts universitātes (LVU) Mehānikas fakultātē. 1953. gadā sekmīgi absolvējot LVU, G. Obuševs ieguvis inženiera elektriķa kvalifikāciju un ticis atstāts universitātē Elektrisko staciju, tīklu un sistēmu katedras asistenta amatā (1953.-1955. g.). No 1956. līdz 1958. gadam – vecākais pasniedzējs, no 1955. līdz 1957. gadam amatu apvienošanas kārtībā ieņēmis Mehānikas fakultātes dekāna amatu.  

“Obuševs raksturojams kā enerģisks, iniciatīvs darbinieks, kuram turklāt piemīt labas organizatoriskās dotības, rakstīts viņa raksturojumā.

No 1958. līdz 1965. gadam atjaunotajā Rīgas Politehniskajā institūtā (RPI – kopš 1990. gada Rīgas Tehniskā universitāte [RTU]) G. Obuševs ieņēmis Elektroenerģētikas fakultātes Elektrisko staciju, tīklu un sistēmu katedras vecākā pasniedzēja amatu. Viņš apguvis kursu “Pārejas procesi elektriskajos tīklos un sistēmās” un izstrādājis laboratorijas darbu sēriju šajā kursā. 1965. gadā viņš sekmīgi aizstāvējis disertāciju un kļuvis par tehnisko zinātņu kandidātu.

1967. gadā G. Obuševs apstiprināts par Elektrisko staciju, tīklu un sistēmu katedras  docentu (no 1966. līdz 1977. gadam – docents).

G. Obuševs ir apbalvots ar Latvijas PSR AP Prezidija Goda rakstiem un citiem Goda rakstiem par nevainojamu darbu, sagatavojot augsti kavalificētu inženiertehnisko personālu. 1979. gadā viņš apbalvots ar medaļu “Par varonīgu darbu”.

No 1966. līdz 1977. gadam G. Obuševs ieņēmis Elektrisko staciju, tīklu un sistēmu katedras vadītāja amatu, no 1977. līdz 1998. gadam – Automātisko  elektrisko sistēmu katedras docents.  No 1958. līdz 1966. gadam un no 1975. līdz 1988. gadam viņš ieņēmis Elektroenerģētikas fakultātes dekāna vietnieka amatu.

1980.-1981. gadā G. Obuševs vadījis studentu dziesmu un deju svētku  “Gaudeamus VIII” rīcības komitejas tehnisko grupu.  

Docents Georgijs Obuševs ir 92 zinātnisko un mācību metodisko publikāciju, t. sk. 2 monogrāfiju, autors.  Viņš bija pievērsies RPI-RTU vēstures pētīšanai, ieguvis pelnītu autoritāti kolēģu un studentu vidū, vairākkārt docents vadījis studentu aizrobežu praksi. 1985. gadā viņam piešķirts RPI Goda darbinieka nosaukums.

G. Obuševs ir stažējies Budapeštas Tehniskajā universitātē (1982. g.) un Lodzas Politehniskajā institūtā (1988. g.). 1992. gadā viņš nostrificēts par inženierzinātņu doktoru (Dr.sc.ing.).

2010. gadā Georgijs Obuševs ir aizgājis pensijā.

Georgijs Obuševs miris Rīgā 2020. gada 4. jūnijā. Apbedīts Bolderājas kapos.

Sergejs Čuhins

Informācijas avoti:

RTU arhīvs.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļa. – Rīga: RTU izdevniecība, 2017., 478. lpp.