Sākumlapa > Tēmas > Personas
Jevgeņijs Deruns

Jevgeņijs Deruns

Jevgeņijs Deruns (1936. g. 22. maijā Kijevas apgabalā, Ukrainas PSR) – Rīgas Tehniskās universitātes docents.

Jevgeņijs Deruns ir dzimis Kijevas apgabala Borodjankas sādžā. 1943. gadā viņš iestājiess skolā. 1946. gadā ģimene pārcēlās dzīvot uz Rīgu, jo šeit vajadzēja dienēt viņa tēvam Nikolajam Derunam, kas bija padomju armijas virsnieks. Māte sāka strādāt fabrikā „Dzintars”.  1953. gadā Jevgeņijs Deruns absolvējis Rīgas 26. vidusskolu un iestājies  Rīgas Pedagoģijas institūta Fizikas un matemātikas nodaļā, ko sekmīgi absolvējis 1958. gadā.

1958.–1960. gadā J. Deruns strādājis par fizikas skolotāju Bauskas 2. vidusskolā, 1960.–1962. gadā – par vecāko inženieri Latvijas PSR ZA Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. 1962. gadā viņš iestājies Rīgas Politehniskajā institūtā (tagadējā - Rīgas Tehniskā universitate) un 1967. gadā absolvējis šo augstskolu specialitātē „matemātiskie skaitļošanas aparāti un iekārtas”.

1963.–1965. gadā Jevgeņijs Deruns strādājis par vadošo inženieri Rīgas Civilās gaisa flotes institūta (RCGFI) Skaitļošanas centrā, pēc tam – par skaitļošanas tehnikas nodaļas priekšnieku Latv. PSR Galvenajā Sagādes pārvaldē.

1971. gadā  Jevgeņijs Deruns iestājies Rīgas Politehniskā institūta neklātienes aspirantūrā un līdztekus tam tika pieņemts darbā par vecāko inženieri RPI Metināšanas procesu automatizācijas problēmu laboratorijā. 1974. gadā J. Deruns ticis iecelts Automātikas un telemehānikas fakultātes Elementu un iekārtu katedras vecākā pasniedzēja amatā.  

Ap 1984. gadu Jevgeņijam Derunam jau bija 50 publicēto zinātnisko darbu, viņš bija ieguvis 13 PSRS autorapliecības tehniskajiem izgudrojumiem. No 1984. gada Jevgeņija Deruna rakturojuma: „J. N. Deruns parādījis sevi kā perspektīvs speciālists, kas ir spējīgs nodarboties ar pedagoģisko un zinātnisko darbu. Viņš aktīvi piedalās zinātniskajā darbā, radot metināto savienojumu nesagraujošās  virpuļstrāvas kontroles metodes un līdzekļus. Uz 1983. gada decembri viņš bija sagatavojis un aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju. Aparāti, kas tika izstrādāti un izgatavoti, piedaloties Derunam, ir ieviesti virknē aviācijas rūpniecības uzņēmumu un devuši jaušamu ekonomisko efektu. Vairākkārt šie darbi tika eksponēti republikāniskajās izstādēs un saņēmuši diplomus.”

1989. gadā  Jevgeņijs Deruns ticis ievēlēts RPI Automātiskās pārvaldes sistēmu katedras docenta amatā. Atkārtoti šajā amatā viņš ticis ievēlēts daudzkārt – līdz pat 1996. gadam, tas ir, līdz aiziešanai pensijā.

Sergejs Čuhins

Informācijas avoti:

RTU arhīvs.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. – 5. daļa. – Rīga: RTU izdevniecība, 2017., 430. lpp.