Sākumlapa > Tēmas > Personas
Vladimirs Merkulovs

Vladimirs Merkulovs

Vladimirs Merkulovs (1944. g. 30. martā Samarkandā, Uzbekijas PSR) – inženierzinātņu doktors, Rīgas Tehniskās universitātes docents.

Vladimirs Merkulovs dzimis virsnieka ģimenē. 1951. gadā sāka iet skolā Odesā (Ukraina). Pēc tam Merkulovu ģimene pārcēlās uz Rīgu, kur 1962. gadā Vladimirs beidza 18. vidusskolu. 1962. gadā V. Merkulovs iestājās Rīgas Politehniskā institūta (RPI, no 1990. gada – Rīgas Tehniskā universitāte) Mehānikas fakultātē. No 1964. līdz 1967. gadam dienēja padomju armijas rindās. Pēc demobilizācijas 1967. gadā turpināja studijas RPI Aparātu būves un automatizācijas fakultātes 4. kursā. 1969. gadā Merkulovs institūtu absolvēja. Tobrīd viņa tēvs strādāja šajā augstskolā par vecāko pasniedzēju, bet māte par kasieri veikalā. Studējot RPI, V. Merkulovs aktīvi iesaistījās institūta sabiedriskajā dzīvē: piedalījās mākslinieciskajā pašdarbībā, studentu zinātniskās biedrības (SZB) konferencēs, daudz laika veltīja sportam – bija Latvijas PSR vieglatlētikas izlases biedrs.

1969. gadā V. Merkulovs sāka strādā par asistentu RPI Aparātu būves un automātikas fakultātes Tehniskās mehānikas katedrā. 1974. gadā V. Merkulovs iestājās klātienes aspirantūrā. Pēc studiju sekmīgas beigšanas tika darbā uz šo pašu katedru. 1979. gadā Merkulovs ieguva vecākā pasniedzēja amatu, bet 1984. gadā viņam piešķīra docenta vietu Tehniskās mehānikas katedrā. 1985. gadā docentu Merkulovu ievēlēja par Tehniskas mehānikas katedras vadītāju.

Savas zinātniskās darbības laikā V. Merkulovs izstrādāja pneimatisko rokas āmuru vibrācijas samazināšanas metodi. Docenta Merkulova nopelni tika atzīmēti ar RPI rektora pateicībām, viņš ir apbalvots ar Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas Goda rakstu. 1993. gadā. V. Merkulovs sekmīgi nokārtoja nostrifikāciju, iegūstot inženierzinātņu doktora nosaukumu.

1996. gadā V. Merkulovs pēc paša vēlēšanās aizgāja no darba.


Sergejs Čuhins

Informācijas avoti: 

RTU arhīvs.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. – 5. daļa. – Rīgā: RTU izdevniecība, 2017., 472.lpp.