Sākumlapa > Tēmas > Personas
Iraīda Romadāne

Iraīda Romadāne

Iraīda Romadāne (18.10.1909, Groznija, Krievijas Impērija - 22.04.2001, Rīga, LR ) - ķīmijas zinātņu doktore, profesore.
Iraīda Romadāne ir dzimusi Groznijā (tolaik - Krievijas Impērijas Terekas apgabals). Viņas tēvs strādājis par feldšeri. 1918. gadā čečenu sacelšanās laikā Iraīdas ģimene pārcēlās dzīvot uz Penzas guberņu. 1927. gadā Iraīda absolvējusi pedagoģiskās novirzes 2. pakāpes skolu un sākusi strādāt par skolotāju lauku skolā.  
1934. gadā Iraīda Romadāne iestājusies Vidusāzijas Valsts universitātes (VVU) Ķīmijas fakultātē, kas atradās Taškentā. 1938. gadā viņa sekmīgi absolvēja VVU, iegūdama ķīmiķa pētnieka specialitāti, kas arī noteica visu viņas turpmāko zinātnisko karjeru.
Divus gadus Iraīda Romadāne strādāja par Vidusāzijas Valsts universitātes Organiskās ķīmijas katedras vecāko laboranti, 1942. gada decembrī viņa pabeidza aspirantūru un aizstāvēja zinātņu kandidāta disertāciju. Kopš 1943. gada aprīļa viņa strādāja par dekāna vietnieci.
1945. gadā Iraīda Romadāne pārcēlās dzīvot uz Rīgu un tikusi pieņemta darbā Latvijas Valsts universitātes Organiskās ķīmijas katedrā par docenti.
1959. gada novembrī Iraīda Romadāne pārgāja uz darbu atjaunotajā Rīgas Politehniskajā institūta (RPI, patlaban – Rīgas Tehniskā universitāte). 1961. gadā viņa kļuva par RPI Vispārējās tehnikas fakultātes dekāni.
Pēc 1965. gada ziņām, tolaik Iraīda Romadāne bija vairāk kā 60 zinātnisko darbu autore un viņai tika piešķirta ķīmijas zinātņu doktora zinātniska pakāpe, kā arī piešķirts Organiskās ķīmijas katedras profesora zinātniskais nosaukums.
Abas Iraīdas Romadānes meitas – Jūlija un Gaļina – sekojušas mātei pa pēdām un kļuvušas par ķīmiķēm, abas meitas strādāja Latvijas PSR ZA  Organiskās sintēzes institūtā.  
Profesore Romadāne – izcila zinātniece ķīmiķe, viņas vārds bija pazīstams ne tikai Latvijā, bet arī tālu ārpus tās robežām. Visa profesores dzīve bija piepildīta ar zinātnisko darbību, pasniegšanu un jaunās ķīmiķu paaudzes audzināšanu.
Profesores Romadānes nopelnus augsti novērtējusi valsts, 1966. gadā viņa tika apbalvota ar Ļeņina ordeni.
1980. gada jūlijā  profesore Romadāne aizgāja pensijā. Kopš 1998. gada viņa ir valsts emeritēta zinātniece.
Nodzīvodama ilgu un zinātnei veltītu mūžu, Iraīda Romadāne mirusi 2001. gada 22. aprīlī Rīgā.

 

Sergejs Čuhins