Sākumlapa > Tēmas > Personas
Tatjana Čerņavska

Tatjana Čerņavska

Tatjana Čerņavska (1920.g. 15. janvārī Vitebskā, Baltkrievijā – 2004.g. 23. oktobrī Rīgā, Latvijas Republikā) – ķīmijas zinātņu kandidāte, Rīgas Politehniskā institūta (patlaban – Rīgas Tehniskā universitāte) docente.

Tatjana Čerņavska  ir dzimusi 1920. gada 15. janvārī Vitebskā ierēdņu ģimenē. Tatjana agri zaudēja vecākus un palika par bāreni. Tādēļ 1933. gadā Tatjana Čerņavska pārcēlās dzīvot pie radiniekiem uz Maskavu. Maskavā viņa arī absolvēja vidusskolu, bet pēc tam Maskavas Valsts universitātes (MVU) Ķīmijas fakultāti.  

Pēc MVU Ķīmijas fakultātes absolvēšanas Tatjana Čerņavska pārcēlās dzīvot pie krustmātes uz Rīgu. Šeit T. Čerņavska arī uzsāka savas darba gaitas, stradājot par ķīmijas pasniedzēju Rīgas 17. vidusskolā.  

1963. gadā Tatjana Čerņavska pārgāja strādāt uz Rīgas Politehnisko institūtu (RPI), sākumā šajā institūtā viņa ieņēma asistentes amatu. Vienlaikus viņa studēja neklātienes aspirantūrā. 1966. gadā Tatjana Čerņavska kļuva par RPI Diketonu problēmu laboratorijas vecāko inženieri, tanī pat laikā turpinādama strādāt par pasniedzēju. 1971. gadā Tatjanā Čerņavska sekmīgi aizstāvēja ķīmijas zinātņu kandidāta disertāciju.  1972. gadā T. Čerņavska tika ievēlēta vecākās pasniedzējas amatā.

Vēl līdz 1972. gada sākumam Tatjana Čerņavska bija publicējusi 10 zinātniskos rakstus, viņa bija ieguvusi divas PSRS autorapliecības. 1978. gadā viņai tika iecelta Organiskās ķīmijas katedras idocentes v.i. amatā. Tobrīd viņa jau bija publicejusi vairāk kā 20 zinātniskos darbus. Citāts no T. Čerņavskas 1980. gada raksturojuma: «Strādājot par vecāko inženieri, Čerņavska nodarbojās ar pedagoģisko darbu, pasniedzot stundas; viņa labi pārvalda pasniegšanas metodiku, aizraujas ar lekciju metodi, labi pārvalda eksperimentālo metodi. Savu mācību priekšmetu viņa pasniedz aizrautīgi, ieaudzinādama aizraušanos un interesi par ķīmiju. Viņas vadībā strādāja Ķīmijas fakultātes studenti, piedaloties Studentu zinātniskās biedrības (SZO) darbībā, šie studenti kļuva par 8 zinātnisko publikāciju līdzautoriem.»

1983. gadā T. Čerņavska aizgāja pensijā, tomēr vēl dažus gadus viņa turpināja strādāt par ķīmijas pasniedzēju.

Тatjana Čerņavska ir mirusi Rīgā 2004. gada 23. oktobrī.

Sergejs Čuhins

 

Informācijas avoti:

RTU arhīvs.

Augstākas tehniskās izglītības vēsture Latvijā // Rīga: RTU izdevniecība, 2017., 428. lpp.