Sākumlapa > Tēmas > Personas
Sergejs Čuhins

Sergejs Čuhins

Sergejs Čuhins (1948. g. 14. novembrī Rīgā, Latvijas PSR – 2021. g. 4. jūlijā, Rīgā, Latvijas Republikā) – filosofijas doktors (Dr. phil.), interneta projekta “Latvijas krievi” aktīvs dalībnieks.

Sergeja tēvs Vladimirs Čuhins (1912–1983) 1948. gadā tika nosūtīts darbā uz Rīgu, kur strādājis inženiertehniskajos amatos. Sergeja māte – Larisa Čuhina (1913–2002) ir Latvijā pazīstama filozofe, kopš 1985. gada ir filozofijas zinātņu doktore (Dr. phil.), bet 1992. gada 23. oktobrī viņai tika piešķirts habilitētā filozofijas doktora zinātniskais grāds (Dr. habil. phil.).

1966. gadā Sergejs Čuhins absolvēja Rīgas 17. vidusskolu. 1969. gadā viņš iestājās Ļeņingradas (tagad – Sanktpēterburgas) Valsts universitātes Filosofijas fakultātes neklātienes nodaļā. Pēc vidusskolas absolvēšanas S. Čuhins strādājis par laborantu Rīgas Tehnoloģiskās takelāžas eksperimentālajā rūpnīcā, pēc tam – par 1. kategorijas elektromontieri Rīgas Tanku rūpnīcā, vēlāk – par rasētāju institūta “Teploeļektroprojekt” Rīgas nodaļā. 1969. gadā iestājās darbā Rīgas Medicīnas institūtā par laborantu Darba zinātniskās organizācijas nodaļā. No 1971. līdz 1973. gadam dienēja Padomju armijā. Pēc obligātā dienesta beigām  atgriezās darbā Rīgas Medicīnas institūtā. 1974. gadā S. Čuhinu pieņēma darbā rūpnīcas VEF  lieltelefonijas cehā par atslēdznieku montētāju, gadu vēlāk viņš pildīja  automātisko telefona centrāļu ceha meistara pienākumus.

1978. gadā Sergejs Čuhins pabeidza neklātienes studijas filozofijā Ļeņingradas Valsts universitātē. Tajā pašā gadā viņš bija pieņemts darbā Rīgas Politehniskajā institūtā (RPI) par vecāko laborantu Filozofijas katedrā un sāka lasīt lekcijas ētikā un estētikā pirmo kursu studentiem. 1980. gadā S. Čuhins stājās ražošanas apvienības VEF “Zinību” biedrības nodaļas atbildīgā sekretāra amatā. Viņš lasījis lekcijas ne tikai rūpnīcā VEF, bet arī iestādēs un skolās Rīgā, Latvijas citās pilsētās un rajonos. 1982. gadā viņš atgriezās darbā Rīgas Politehniskajā institūtā (patlaban – Rīgas Tehniskā universitāte), Zinātniskā komunisma (vēlāk – Politoloģijas) katedrā.

1986. gadā LZA Filozofijas un tiesību institūta specializētajā padomē Sergejs Čuhins aizstāvēja disertāciju „Ētika un politika Hēgeļa filozofijā” un ieguva filozofijas zinātņu kandidāta grādu.

1991. gadā S. Čuhinu ievēlēja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Politoloģijas katedras docenta amatā. 1992. gadā Sergejam Čuhinam nostrifikācijas procesā tika piešķirts Latvijas Republikas filozofijas doktora zinātniskais grāds (Dr. phil.). Tomēr viņš atteicās turpināt zinātnisko un pedagoģisko darbību un 1993. gada augustā pēc paša vēlēšanās aizgāja no darba RTU Politoloģijas katedrā.

Pēdējos gados S. Čuhins aktīvi piedalījies interneta projektā “Latvijas krievi”: sagatavojis vairāk nekā simts tekstu par Rīgas Tehniskās universitātes (līdz 1990. gadam – Rīgas Politehniskais institūts) profesoriem un pārējiem docētājiem.

Sergejs Čuhins aizgāja viņsaulē 2021. gada 4. jūlijā, apglabāts Ulbrokas kapsētā, kur atdusas arī viņa vecāki.

 

Fotogrāfijas un dokumenti no Larisas Čuhinas (1913–2002) arhīva.

С. Чухин. Кризис позднебуржуазной концепции человека.

С. Чухин. Зигмунд Фрейд.