Sākumlapa > Tēmas > Personas
Pāvels Saveļjevs

Pāvels Saveļjevs

Pāvels Saveļjevs (1929. g. 24. janvārī Daugavpils apriņķa Dagdas pagastā, Latvijas Republikā  – ?) – tehnisko zinātņu kandidāts, Rīgas Tehniskās universitātes docents.

Pāvels Saveļjevs ir dzimis Daugavpils apriņķa Dagdas pagastā, zemnieku ģimenē. 1948. gadā, pēc vidusskolas absolvēšanas, Pāvels iestājies Daugavpils Tehniskajā kara aviācijas skolā, kuru absolvējis 1950. gadā. Pēc kara aviācijas skolas absolvēšanas viņam tika piešķirta tehniķa leitnanta militārā pakāpe, un viņš ieguvis specialitāti “elektroiekārtu tehniķis”.

No 1950. līdz 1957. gadam P. Saveļjevs dienējis Padomju armijas kara daļās šādos amatos: tehniķis, vecākais tehniķis, elektroiekārtu dienesta priekšnieks.

1957. gadā Pāvels Saveļjevs iestājās Rīgas Augstākajā Aviācijas inženieru kara skolā, kur mācījies tikai trīs gadus, pabeidzot 3 mācību kursus, jo šī kara skola tika izformēta. 1960. gadā P. Saveļjevs atvaļināts rezervē sakarā ar Padomju Savienības bruņoto spēku štatu vienību samazināšanu.

1960. gadā Pāvels Saveļjevs tika uzņemts Rīgas Politehniskā institūta (RPI, no 1990. gada - Rīgas Tehniskā universitāte - RTU) Elektroenerģētikas fakultātes 4. kursā. 1962. gadā viņš absolvējis RPI specialitātē “rūpniecības uzņēmumu un iekārtu elektrifikācija”.

Tajā pašā gadā P. Saveļjevs sācis strādāt RPI Automātikas un telemehānikas katedrā; no 1963. līdz 1971. gadam viņš – šīs katedras vecākais pasniedzējs. 

1970. gadā, pabeidzis aspirantūru, P. Saveļjevs sekmīgi aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju, un 1971. gadā viņam piešķirts tehnisko zinātņu kandidāta zinātniskais grāds.

No 1970. līdz 1981. gadam P. Saveļjevs – RPI Automatizēto vadības sistēmu katedras vadītājs. 1973. gadā Saveļjevs tika apstiprināts docenta akadēmiskajā amatā RPI Automātikas un telemehānikas katedrā.

1974. gada aprīlī augstskolas Padome apstiprinājusi docentu Saveļjevu RPI Automātikas un skaitļošanas tehnikas katedras dekāna amatā. Turpmākajā laikā viņš vairākkārt tika atkārtoti ievēlēts šīs katedras vadītāja amatā, vadījis vērienīgu sabiedrisko darbu.

1985. gadā docentam Saveļjevam tika piešķirts RPI Goda darbinieka nosaukums.  

RTU docents Saveļjevs ir vairāk kā 50 zinātnisko darbu un 20 zinātniski metodisko darbu autors.

1993. gadā P. Saveļjevs atstājis darbu RTU sakarā ar aiziešanu pensijā.

2001. gadā Pāvelam Saveļjevam tika piešķirts profesora zinātniskais nosaukums tehnikas un tehnoloģiju jomā pēc Starptautiskās Sanmarīno Zinātņu akadēmijas sistēmas.

                                                                                            Sergejs Čuhins

 

Informācijas avoti:

RTU arhīvs;

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. - 5. daļa. - Rīga: RTU izdevniecība, 2017., 496. lpp.

https://goo.gl/MD5yHx