Sākumlapa > Tēmas > Personas
Tatjana Bikova

Tatjana Bikova

Tatjana Bikova (1932. gada 3. februārī Maskavā, Krievijas PFSR – 2017. gada 2. maijā Rīgā, Latvijas Republikā) – matemātikas zinātņu doktore (Dr. math.), Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore.

Tatjana Bikova ir dzimusi Maskavā, ierēdņu ģimenē. Laikos, kad Padomju Savienībā valdīja Staļina personības kults, Tatjanas tēvs Mihails tika arestēts un 1937. gadā sodīts ar nāvessodu nošaujot.

1946. gadā Tatjanas ģimene pārcēlās uz Rīgu. 1950. gadā T. Bikova absolvēja Rīgas 20. vidusskolu un tanī pat gadā iestājās Latvijas Pedagoģijas institūta Fizikas un matemātikas fakultātē.  1954. gadā Tatjana Bikova absolvēja LPI un sāka strādāt par matemātikas skolotāju 1. maiņu vidusskolā.

1964. gada augustā Tatjana Bikova tika pieņemta darbā Rīgas Politehniskajā institūtā (RPI – patlaban – Rīgas Tehniskā universitāte) un ieņēma Augstākās matemātikas katedras asistenta amatu. Nākamajā 1965. gadā T. Bikova iestājās Ļeņingradas (patlaban Sanktpēterburga) Valsts universitātes aspirantūrā, uz laiku atstādama ieņemamo amatu RPI. 1969. gadā T. Bikova pabeidza studēt un aizstāvēja disertāciju. 1970. gadā viņa ieguva fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta diplomu.  

No 1969. līdz 1970. gadam Tatjana Bikova strādāja par vecāko pasniedzēju Kaļiņingradas Tehniskā zivrūpniecības un zivsaimniecības institūta Augstākās matemātikas katedrā. Tanī pat laikā viņas ģimene: vīrs un divi bērni dzīvoja Rīgā. 1970. gadā Tatjana Bikova atgriezās RPI Augstākās matemātikas katedrā. 1974. gadā T. Bikovai tika piešķirts Augstākās matemātikas katedras docentes zinātniskais grāds. 1973./1974. gadā Maskavā viņa pabeidza kvalifikācijas paaugstināšanas kursus. 1991. gadā docentei T. Bikovai jau bija 32 publicētie zinātniskie darbi. 1992. gadā jau Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) T. Bikova sekmīgi nokārtoja nostrifikācijas procedūru un viņai tika piešķirts matemātikas zinātņu doktora grāds, bet drīzumā pēc tam viņa ieguva arī asociētā profesora zinātnisko grādu.

Izejot pensijā, Tatjana Bikova vēl ilgu laiku strādāja RTU – līdz pat 2008. gada jūlijam.

Tatjana Bikova mirusi Rīgā 2017. gada 2. maijā.

Sergejs Čuhins

 

Informācijas avoti:

RTU arhīvs.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļa. – Rīga: RTU izdevnicība, 2017., 419. lpp.