Sākumlapa > Tēmas > Personas
Arkādjs Borisovs

Arkādjs Borisovs

Arkādijs Borisovs  (1938. g. 3. februārī  Kijevā –  2016. g. 14. maijā Rīgā)  – profesors, datorzinātņu habilitētais doktors (Dr. habil. sc. comp.), dibinājis Latvijas zinātnisko skolu lēmumu pieņemšanas teorijā, izplūdušas informācijas apstrādes metožu un  intelektuālo datortehnoloģiju jomā.

Arkādijs Borisovs 1964. gadā  beidza Rīgas Politehnisko institūtu (tagad Rīgas Tehnisko universitāti – RTU), bet 1970. gadā aizstāvēja  disertāciju zinātņu kandidāta grāda iegūšanai. Tajā pašā gadā viņš piedalījās Automatizēto vadības sistēmu (AVS)  katedras dibināšanā un kļuva par tās pirmo vadītāju.

1986. gadā A. Borisovs aizstāvēja doktora disertāciju. Vēlāk AVS katedrā  kļuva par profesoru. Pēc tam  kā direktors viņš vadīja RTU Intelektuālo datortehnoloģiju profilinstitūtu, bet pēdējā laikā vadīja Lēmumu atbalsta sistēmu grupu  Modelēšanas un imitācijas katedras sastāvā.

Profesora A. Borisova zinātnisko interešu loks bija ļoti plašs. Viņš bija lielisks pētniecības un pedagoģiskā darba organizētājs. Ilgajos savas radošās darbības gados viņš radīja savu  zinātnisko skolu. Starp viņa skolniekiem ir 25 inženierzinātņu kandidāti un doktori  un vairāk nekā 20 maģistri, kuri strādā vadošajās IT kompānijās ne tikai Latvijā, bet arī tālu aiz tās robežām.

A. Borisovs bija vairāku starptautisku zinātnisko organizāciju biedrs, kā arī bija vairāku starptautisku zinātnisku žurnālu redkolēģijas loceklis. Daudzos A.  Borisova zinātniskos darbus (10 monogrāfijas, uzrakstītas līdzautorībā, vairāk nekā 200 zinātnisko rakstu)  labi zina speciālisti Latvijā un ārzemēs.

Atmiņās ir saglabājies Arkādija Borisova  mērķtiecīgums un prasme aizraut kolēģus ar jaunām idejām, viņš interesējās par džezu, mākslu, īpaši viņu saistīja  jūgendstils arhitektūrā un interjerā.

Dienu pirms savas aiziešanas mūžībā  viņš apsprieda ar kolēģiem turpmākās zinātniskās darbības uzdevumus un virzību.

                          Pēc  laikrakstā «Вести Сегодня» 2016. gada 18. maijā publicētā 

                          nekrologa teksta

 

Ilustrācijas tēmai