Sākumlapa > Tēmas > Personas
Jurijs Tolujevs

Jurijs Tolujevs

Jurijs Tolujevs   (1949. g. 30. martā Jaroslavļā, Krievijas PSR) – inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.), dabaszinātņu habilitētais doktors (Dr. rer. nat. habil.).

Jurijs Tolujevs ir dzimis kalpotāju ģimenē. 1952. gadā viņa vecāki pārcēlās uz Rīgu, 1956. gadā Jurijs iestājās mācīties Rīgas 26. vidusskolā. 1966. gadā viņš pabeidza Leona Paegles 1. vidusskolu, kurā mācībās bija pastiprināts fizikas un matemātikas virziens. Tanī pašā gadā viņš iestājās studēt Rīgas Politehniskā institūta (kopš 1990. gada – Rīgas Tehniskā universitāte) Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātē automātikas un telemehānikas specialitātē. Studijas viņš beidza 1971. gadā un 1972. gadā iestājās aspirantūrā.

No 1971. līdz 1981. gadam J. Tolujevs ir Rīgas Politehniskā institūta Automatizēto vadības sistēmu katedras vecākais pasniedzējs, 1981.–1993. gadā – docenta amata izpildītājs un docents, 1993.–2001. gadā – Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Informācijas tehnoloģijas institūta Imitācijas un modelēšanas katedras docents.   

1976. gadā Jurijs Tolujevs  aizstāvēja disertāciju un ieguva  tehnisko zinātņu kandidāta zinātnisko grādu. 1993. gadā viņa disertācija tika nostrificēta un viņam tika piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr. sc. ing.).

1976. gadā Jurijs Tolujevs stažējās Vācijas Demokrātiskajā Republikā, paaugstinot savu kvalifikāciju sarežģītu skaitļošanas sistēmu modelēšanā un optimizācijā.

2001. gada septembrī Jurijs Tolujevs aizgāja no darba Rīgas Tehniskajā universitātē un kļuva par projektu vadītāju Fraunhofera institūtā Magdeburgā (Vācijā). Šinī gadā viņam piešķīra dabaszinātņu habilitētā doktora grādu (Dr. rer. nat. habil.).

Jurijs Tolujevs ir publicējis vairāk nekā 160 zinātnisko un mācību metodisko darbu, to skaitā ir divas monogrāfijas.

Kopš 2007. gada Jurijs Tolujevs ir Transporta un sakaru institūta (Rīgā) profesors.

                                                                  Tekstu sagatavoja Sergejs Čuhins, 

      

Tekstu papildināja Tatjana Feigmane

 

Informācijas avoti:

Rīgas Tehniskās universitātes arhīvs.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļa.  Rīga: RTU izdevniecība, 2017, 510. lpp.