Sākumlapa > Tēmas > Personas
Viktors Vedmedovskis

Viktors Vedmedovskis

Viktors Vedmedovskis  (1939. g. 18. martā Zaporožjes apgabalā, Ukrainas PSR) – inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.), Rīgas Politehniskā institūta (RPI) (kopš 1990. g. Rīgas Tehniskā universitāte) docents.

Viktors Vedmedovskis  ir dzimis Zaporožjes apgabala Novonikolajevas  rajona Novonikolajevkas ciemā zemnieku ģimenē. 1957. gadā viņš pabeidza Novonikolajevas vidusskolu. No 1957. līdz 1962. gadam viņš  mācījās Zaporožjes Mašīnbūves institūtā. Pēc augstskolas beigšanas viņu nosūtīja darbā uz militāru uzņēmumu, tur viņš strādāja par ražošanas meistaru, vēlāk viņš kļuva par inženieri-tehnologu.
1965. gadā V. Vedmedovskis iestājās Rīgas Politehniskā institūta aspirantūrā. 1968. gadā viņš sāka strādāt par Instrumentu ražošanas katedras asistentu. 1970. gadā viņš aizstāvēja disertāciju par caurvilkšanas procesa pētījumiem un 1971. gadā ieguva  tehnisko zinātņu kandidāta grādu.
1971. gada jūnijā Viktoru Vedmedovski konkursā ievēlēja par Instrumentu ražošanas katedras vecāko pasniedzēju, bet 1973. gadā viņu ievēlēja par šīs katedras docentu.  1977. gadā viņš stažējās Čeļabinskas Politehniskajā institūtā.

Viņa kandidāta zinātniskais grāds 1992. gadā  bija pielidzīnāts LR inženierzinātņu doktora grādam (Dr. sc. ing.).

Publicējis vairākus zinātniskus un mācību metodiskus darbus.


1995. gada jūnijā Viktors Vedmedovskis aizgāja no darba Rīgas Tehniskajā universitātē.

                                                                                                   

Sergejs Čuhins

 

Informācijas avoti:

RTU arhīvs.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļā// Rīga: RTU izdevnircība, 2017., 515.lpp.