Sākumlapa > Tēmas > Personas
Ļubova Veselova

Ļubova Veselova

Ļubova Veselova  (1935. g. 1. jūlijā Čimkentā, Kazahijas PSR - 2017. g. 24. decembrī Rīgā, Latvijas Republikā)  –  ķīmijas zinātņu kandidāte, Rīgas Politehniskā institūta diketonu problēmu laboratorijas vecākā zinātniskā līdzstrādniece.

Ļubova Veselova piedzima Čimkentas (no 1992. gada – Šimkenta) pilsētā, Kazahijas PSR, viņas vecāki bija kalpotāji. 1940. gadā ģimene pārcēlās uz Frunzi (kopš 1991. gada šīs  pilsētas nosaukums ir  Biškeka) Kirgīzijā.  1943. gadā viņa šeit iestājās vidusskolā, kuru pabeidza 1953. gadā un tūlīt iestājās Ļeņingradas Mežtehnikas akadēmijas Ķīmijas tehnoloģijas fakultātē.

Pēc studijām augstskolā Ļ. Veselovu nosūtīja darbā Rīgā, finieru fabrikā “Lignums”, šeit viņa no 1958. līdz 1962. gadam strādāja par meistari, bet vēlāk vadīja sintētisko sveķu cehu.

No 1962.  līdz 1967. gadam Ļ. Veselova mācīja vispārīgo un analītisko ķīmiju Rīgas Celtniecības tehnikumā. 1967. gada augustā viņa pārgāja darbā Mehanizācijas un automatizācijas konstruktoru un projektēšanas centrālajā birojā, vadīja speciālistu grupas darbu. Šeit viņa iestājās Rīgas Politehniskā institūta (RPI; kopš 1990. gada – Rīgas Tehniskā universitāte)  aspirantūrā. Pēc aspirantūras beigšanas – 1972. gadā – viņu pieņēma darbā Rīgas Politehniskā institūta diketonu problēmu laboratorijā par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieci.

1973. gadā  Ļ. Veselova aizstāvēja disertāciju un ieguva ķīmijas zinātņu kandidāta grādu. Kopš 1978. gada viņa bez sava pamatdarba sāka strādāt arī par pasniedzēju Rīgas Politehniskā institūta Vispārīgās ķīmijas katedrā.

1980. gadā Ļ. Veselova konkursā tika ievēlēta par  diketonu problēmu laboratorijas vecāko zinātnisko līdzstrādnieci. Lūk, kā 1986. gadā viņu raksturoja kolēģi: Ļ. Veselova veic  izejvielu sintēzi gaismjūtīgiem materiāliem, viņa ir 28 zinātnisku publikāciju autore  un ir saņēmusi četras autorapliecības par izgudrojumiem. Viņa vada studentu zinātniskās pētniecības darbus, 1984. gadā viņa vadīja studentu praksi Čehoslovakijā.

1991. gadā Ļubova Veselova aizgāja no darba Rīgas Tehniskajā universitātē.

Ļubova Veselova mirusi Rīgā 2017. gada 24. decembrī.

 

                                                                                                         Sergejs Čuhins

Informācijas avots:

Rīgas Tehniskās universitātes arhīvs.