Sākumlapa > Tēmas > Personas
Lidija Lisenko

Lidija Lisenko

Lidija Lisenko (1923. g. 20. janvārī Kijevā, Ukrainas PSR – 1998. g. 4. septembrī Rīgā, Latvijas Republikā) – tehnisko zinātņu kandidāte, docente, Rīgas Politehniskā institūta šķiedru materiālu mehāniskās tehnoloģijas katedras vadītāja.

Lidija Lisenko dzimusi  Kijevā militārpersonas ģimenē. 1940. gadā beigusi vidusskolu un iestājusies Doņeckas industriālajā institūtā. Pēc pirmā kursa studijas nācās pārtraukt kara un evakuācijas dēļ. Karam beidzoties, L. Lisenko atjaunoja studijas un 1947. gadā, ģimenei pārceļoties uz Rīgu, turpināja mācīties Latvijas Valsts universitātes Mehānikas fakultātē, ko absolvēja 1951. gadā.

Pēc augstskolas beigšanas tika nozīmēta darbā uz Rīgas ķemmdziju fabriku, kur sākumā bija ceha priekšniece, vēlāk ražošanas nodaļas priekšniece. 1956. gadā L. Lisenko nosūta uz Ļeņingradas Tekstila institūta aspirantūru. 1958. gadā L. Lisenko aspirantūru beidz un saņem norīkojumu darbam Rīgas Politehniskajā institūtā (RPI). 1962. gada maijā Ļeņingradā (Sankpterburā) L. Lisenko aizstāv disertāciju tehnisko zinātņu kandidāta grāda iegūšanai. 1962. gada maijā L. Lisenko ievēl par docenta v. i., bet vēlāk par katedras vadītājas v. i. 1963. gadā L. Lisenko apstiprina par RPI šķiedru materiālu mehāniskās tehnoloģijas katedras vadītāju. 1964. gadā viņai piešķir docentes zinātnisko nosaukumu. 1966. gads docentei L. Lisenko iezīmējās ar komandējumu uz Čehoslovākiju zinātniskās pētniecības darba veikšanai. 1970. gados docente L. Lisenko atteicās no katedras vadīšanas, jo vēlējās izstrādāt doktora disertāciju.

1992. gadā docente Lidija Lisenko pensionējās. 

Lidija Lisenko mirusi Rīgā 1998. gada 4. septembrī.

Sergejs Čuhins

 

Informācijas avoti:

Rīgas Tehniskās universitātes arhīvs.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5.daļa//RTU izdevniecība, 2017., 466.lpp.