Sākumlapa > Tēmas > Personas
Viktors Avčuhovs

Viktors Avčuhovs

Viktors Avčuhovs (1930.g. 9. augustā Rietumu apgabalā Bežicas pilsētā, KPFSR /patlaban KF Brjanskas apgabals) – tehnisko zinātņu kandidāts, Rīgas Politehniskā institūta Elektroenerģētikas fakultātes docents.

Viktors Avčuhovs dzimis kalpotāju ģimenē Bežicā/ 1956.gadā pilsētiņa tika iekļauta Brjanskas pilsētas sastāvā. Lielā Tēvijas kara laikā Viktors kopā ar māti evakuējās uz Sverdlovsku, tēvs karoja frontē. 1944. gadā ģimene atgriezās Bežicā, kur Viktors Avčuhovs 1949. gadā beidza vidusskolu, bet 1954. gadā ar izcilību - Bežicas Transporta mašīnbūves institūtu „cauruļbūves” specialitātē. Šajā gadā Avčuhovs tika norīkots darbā par pasniedzēju Bežicas mašīnbūves tehnikumā. Pēc pieciem tur nostrādātiem gadiem Avčuhovu pārcēla darbā uz Bežicas Transporta mašīnbūves institūtu par siltumtehnikas katedras asistentu, kur klātienes un neklātienes studentiem lasīja lekciju kursu vispārīgajā siltumtehnikā, kā arī iesaistījās zinātniskās pētniecības darbā.

1961. gadā Viktors Avčuhovs pārcēlās uz dzīvi Rīgā un iestājās Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Elektroenerģētikas fakultātes klātienes aspirantūrā. 1963. gada decembrī viņu pieņēma līgumdarbā par pasniedzēju lekciju kursam vispārīgajā siltumtehnikā. Pēc gada viņš izturēja konkursu un ieguva vecākā pasniedzēja amatu.

1967. gadā Viktors Avčuhovs aizstāvēja zinātņu kandidāta disertāciju, un 1968. gadā tika ievēlēts par Siltumenerģētikas katedras docentu.. Viņa dzīvesbiedre arī strādāja RPI. 1972. gadā docents Avčuhovs bija četru mēnešu komandējumā Maskavas Enerģētiskā institūta Kvalifikācijas paaugstināšanas fakultātē.

Viktors Avčuhovs bija vairāku desmitu zinātnisko rakstu un metodisko izstrādņu autors. Vadīja studentu zinātniskās un ražošanas prakses aiz robežām.

1990. gada janvārī Viktors Ahčuhovs atstāja darbu RPI un aizbrauca no Latvijas. Dzīvojis Maskavā.

Sergejs Čuhins

Informācijas avoti:

RTU arhīvs.

Augstākās tehniskās izglītība vēsture Latvijā. - 5. dsļa. - Rīga: RTU izdevniecība, 2017., 412. lpp.