Sākumlapa > Tēmas > Personas
Viktors Ataušs

Viktors Ataušs

Viktors Ataušs  (1938. g. 13. maijā Luhanskas apgabalā, Ukrainā – 2003. g. 4. novembrī  Rīgā)  –  habilitētais inženierzinātņu doktors (Dr. habil. sc. ing.),  asociētais profesors Rīgas Tehniskajā universitātē.
Viktors Ataušs ir dzimis Luhanskas apgabala  Trjohizbjonkas  ciemā.  Viņa tēvs bija kalējs, māte strādāja kolhozā. 1945. gadā Viktors iestājās mācīties vidusskolā, kuru pabeidza 1955. gadā. Pēc vidusskolas beigšanas viņš atbrauca uz Rīgu un iestājās Latvijas Valsts universitātes Mehānikas fakultātes vakara nodaļā. Studiju laikā universitātē viņš vienlaikus strādāja par regulētāju  rūpnīcā VEF.
1958. gadā, kad tika atjaunots Rīgas Politehniskais institūts (kopš 1990. gada – Rīgas Tehniskā universitāte), Mehānikas fakultāti pārcēla uz  atjaunoto institūtu.  1961. gadā V. Ataušs saņēma inženiera-mehāniķa diplomu metināšanas iekārtu un tehnoloģijas specialitātē. No 1961. gada līdz 1963. gadam viņš bija Latvijas Zinātņu akadēmijas Automātikas un mehānikas institūta jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, bet 1963. gadā viņš kļuva par praktikantu-pētnieku. Tanī pašā gadā viņu kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas metināšanas procesu automatizācijas un mašīnu-automātu teorijas laboratorijas līdzstrādniekiem pārcēla darbā Rīgas Politehniskajā institūtā.  1964.–1971. gadā Viktors Ataušs strādāja par vecāko inženieri, bet 1971.–1978. gadā viņš vadīja sektoru metināšanas procesu automatizācijas problēmu laboratorijā.
1972.–1976. gadā V. Ataušs mācījās Rīgas Politehniskā institūta aspirantūrā specialitātē metināšanas tehnoloģija un mašīnas.
1978.–1979. gadā V. Ataušs bija grupas vadītājs, 1979.–1986. gadā – vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, 1986.–1988. gadā – vadošais zinātniskais līdzstrādnieks, 1988.–2003. gadā – laboratorijas vadītājs. 1997. –2003. gadā viņš bija  Rīgas Tehniskās universitātes Aparātbūves un ražošanas automatizācijas institūta asociētais profesors.
1982. gadā Viktors Ataušs aizstāvēja zinātņu kandidāta disertāciju un viņam piešķīra  tehnisko zinātņu kandidāta diplomu. 1992. gadā viņa kandidāta grāds tika nostrificēts un viņam piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr. sc. ing.)  grādu. 1995. gadā viņam piešķīra habilitētā inženierzinātņu doktora (Dr. habil. sc. ing.) grādu un  vēlāk – arī asociētā  profesora nosaukumu.
V. Ataušs ir publicējis vairākus zinātniskos un mācību metodiskos darbus.

Viktors Ataušs nomira 2003. gada 4. novembrī Rīgā.

Sergejs Čuhins

Avoti:


Rīgas Tehniskās universitātes arhīvs.
Augstākā Tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļa. Rīga: RTU izdevniecība, 2017, 315. lpp.