Sākumlapa > Tēmas > Personas
Vladimirs Antipovs

Vladimirs Antipovs

Vladimirs Antipovs (1862. g. 12. martā, Vidzemes guberņā, Krievijas impērijā – 1925. gadā) – Krievu armijas ģenerālmajors, Krievijas Pagaidu valdības laikos iecelts ģenerālleitnanta pakāpē.

Vladimirs Antipovs ir dzimis 1862. gada 12. martā (pēc vecā stila) Vidzemes guberņā, cēlies no godpilsoņu kārtas. Pēc Rīgas Aleksandra ģimnāzijas absolvēšanas izvēlējies militāro karjeru un, nokārtojot eksāmenu, 1880. gadā iestājies Sanktpēterburgas Konstantīna 2. kara skolā.

1882. gada 7. augustā V. Antipovs absolvējis kara skolu un ieguvis podporučika dienesta pakāpi, ticis nosūtīts uz Permas 101. kājnieku pulku, kas ietilpis 26. kājnieku divīzijas sastāvā, kura bija dislocēta Grodņas pilsētā (Viļņas kara apgabalā). 1891. gadā V. Antipovs ticis apstiprināts rotas komandiera amatā.  

1880.–1890. gadu mijā Vladimirs Antipovs apprecējās ar pulkveža Stojanova meitu – Sofiju. Pirmais bērns – Jeļena ģimenē piedzima 1892. gada 25. martā (pēc tam piedzima vēl divas meitas: Zinaīda  – 1895. gada 28. aprīlī un Tatjana  – 1904. gada 12. oktobrī) .

1894. gada 20. februārī V. Antipovs ticis apbalvots ar savu pirmo ordeni  – Svētā Staņislava 3. pakāpes, un tajā pat gadā nolēma iestāties Nikolaja Ģenerālā štāba akadēmijā.

1894. gada 3. jūlijā V. Antipovs ticis komandēts uz Viļņu, uz kara apgabala štābu,”lai nokārtotu iepriekšējo iestāšanās pārbaudījumu Nikolaja Ģenerālā štāba akadēmijā”. Izturēdams to, 1894. g. 20. augustā štāba kapteinis V. Antipovs tika komandēts uz Sanktpēterburgu, lai nokārtotu iestājeksāmenus akadēmijā. Viss noritēja veiksmīgi un 1894. g. 9. oktobrī viņš ticis ieskaitīts akadēmijas audzēkņu sastāvā.

V. Antipovs sekmīgi absolvēja akadēmijas papildkursu un tika ieskaitīts Ģenerālā štāba sastāvā.

1902. gada 17. jūlijā Vladimiram Antipovam piešķirta apakšpulkveža militārā pakāpe un viņš iecelts par Gvardes karaspēka štāba un Pēterburgas kara apgabala galveno adjutantu. 1906. g. 2. aprīlī par izcilību dienestā viņam piešķirta nākamā - pulkveža pakāpe.

Laiks pēc krievu-japāņu kara ir saistīts ar nopietnām reformām, kas tika īstenotas imperatora armijā, un galvaspilsētas kara apgabals tieši arī bija šo reformu ieviešanas centrālā vieta; kopš 1905. gada 26. oktobra to vadījis lielais kņazs Nikolajs Nikolajevičs – nākamais Augstākais Virspavēlnieks  1914.–1915. gadā.

1907. g. 6. jūlijā V. Antipovs ticis iecelts Sanktpēterburgas kājnieku junkuru skolas priekšnieka amatā. Militārās apmācības dienestā viņš izrādīja sevi no vislabākās puses un 1910. gadā viņam tika piešķirta ģenerālmajora pakāpe. 1912. g. 6. decembrī viņš apbalvots ar  Sv. Vladimira 3. pakāpes ordeni.  

Pirmā pasaules kara sākumu V. Antipovs sagaidīja, būdams Vladimira kara skolas priekšnieks.  Kara laika apstākļos kara skola bija spiesta saīsināt savu programmu un pāriet no divgadīgā miera laiku kursa pie četru mēnešu kursa. Par sasniegumiem virsnieku sagatavošanā ģenerālmajors Antipovs 1915. gada 22. martā apbalvots ar Sv. Staņislava 1. pakāpes ordeni.

Pārvirzīdams Vladimira kara skolas darbību militārajā virzienā, Vladimirs Antipovs devās uz fronti.  

1915. gada pavasarī divīzija, kurā viņš dienēja, tika pārdislocēta uz Galīciju. 1915. g. 18. aprīlī, dienu pirms plaša mēroga austriešu-vāciešu uzbrukuma krievu frontē (tā saucamā “Gorļicas frontes pārrāvuma”), V. Antipovs pārņēma divīzijas komandēšanu.  Mēneša laikā V. Antipovs bija komandējis 63. kājnieku divīziju, pēc tam, 1915. g. 18. maijā, viņu iecēla par Gvardes korpusa štāba priekšnieku.  

Imperatora Gvarde godam izturēja Lielās atkāpšanās kaujas, bet brīdī, kad tā tika ieskaitīta rezervē, 1915. gada septembra beigās, daudzos pulkos bija mazāk par 1/4 daļu no štatu skaita.   Īpaši smagus neatgriezeniskus zaudējumus bija piedzīvojis virsnieku sastāvs. Tieši V. Antipovam kā štāba priekšniekam bija lemts veikt grūtu uzdevumu: atjaunot Krievijas Gvardes vienības un sagatavot tās 1916. gada kampaņai.

1915. gada beigās visas Gvardes daļas tika apvienotas kopā, kas izsauca organizatoriskās struktūras izmaiņas: tika sastādīts 2. Gvardes korpuss, par kura štāba priekšnieku arī tika pārcelts V. Antipovs 1915. g. 21. decembrī. Šo amatu viņš ieņēma līdz pat 1916. gada 6. jūlijam.

Kopš 1916. g. 16. jūlija Vladimirs Antipovs dienējis par 36. kājnieku divīzijas komandieri. Šī divīzija atradās 13. armijas korpusa sastāvā. Pirmais šā korpusa sastāvs praktiski viss bija gājis bojā pašā Pirmā pasaules kara sākumā - ģenerāļa A. Samsonova vadītās 2. krievu armijas katastrofas laikā Austrumprūsijā. 36. kājnieku divīzijas normālais sastāvs pilnībā līdz galam ticis papildināts tikai 1916. gadā.

Vadot 36. kājnieku divīziju, ģenerālis V. Antipovs arī bija pārdzīvojis Krievijas Impērijas sabrukumu, bet 1917. gada 19. aprīlī ticis iecelts par 19. armijas korpusa komandieri un 29. aprīlī viņam piešķirta ģenerālleitnanta militārā pakāpe.

Turpmākajam Vladimira Antipova liktenim dokumentāli neizdevās izsekot.  

 

Rakts sagatavots  uz Andreja Mariņaka (Krievija) apraksta pamatā «Генерал Владимир Антипов: на службе России». 


Наследие русско-бразильского психолога Елены Антиповой (1892-1974) в области науки, образования и прав человека в Латинской Америке, Европе и России. - Материалы Международного научного коллоквиума. Москва, 18-20 июня 2012. – Андрей В. Марыняк. Генерал Владимир Антипов: на службе России, стр. 86-97. / Krievu-brazīliešu psiholoģes Jeļenas Antipovas (1892-1974) garīgais mantojums zinātnes, izglītības un cilvēktiesību jomā Latīņamerikā, Eiropā un Krievijā. - Starptautiskā zinātniskā kolokvija materiāli. Maskava, 2012. g. 18.-20. jūnijā. Андрей В. Марыняк. Генерал Владимир Антипов: на службе России, 86.-97. lpp.

Некрополь российского научного зарубежья – Е.В.Антипова

В 2014 году Дом русского зарубежья им. Александра Соженицына издал сборник материалов Международного научного коллоквиума (18-20 июня 2012 г.). На нашем сайте, с согласия авторов, размещены три статьи, связанные с историей рода Антиповых - одного из старейших русских родов Лифляндии

Андрей Марыняк (Россия). Генерал Владимир Антипов: на службе России

Светлана Ковальчук. Лифляндские корни Е.В. Антиповой: опыт реконструкции фамильного древа

Наталья Масоликова (Россия). Русские годы психолога Елены Антиповой (1892-1974)

Ilustrācijas tēmai