Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nikolajs Skriņikovs

Nikolajs Skriņikovs

Nikolajs Skriņikovs (1875.g. 24.aprīlī Rīgā -1955.g. 21.jūnijā VFR) -  pulkvedis.

Dz. 24. apr. Rīgā apakšpulkveža ģimenē. 1892 bei­dzis Aleksandra ģimnāziju Rīgā, 1896 - Pēterburgas univ. Juridisko fa­kultāti. 1896 kā brīvprātīgais iest. armijā, 178. rezerves pulkā, un tūlīt pēc tam - Maskavas junkursk. (beidzis 1897; podpor.); dienējis 178. kājn. pulkā. Por. (1901), štābkapt. (1902), kapt. (1904), apakš­pulkv. (1907), pulkv. (1910). 1902 beidzis Kara juridisko akad. Pē­terburgā; virsn. Odesas kara apg. tiesās, vēlāk - Turkestānas kara apg. tiesās. No 1906 Vilnas kara apg. prokurora palīgs, no 1907 kara izmeklētājs. 1913 pārcelts uz Galv. tiesu pārvaldi. 1917 iecelts par Daugavpils kara apg. apgabaltiesas prokuroru. 1918 V atvaļ. Jūl. mob. Sark. armijā; Vitebskas gub. kara komisariāta Juridiskās komisijas loc. 19211 iecelts par Valsts kontroles Kara nod. kontrolieri, bet jūn. atvaļināts.

1922 X atgriezies Latvijā.

No 1922.1.XI Latvijas armijā (pulkv.); Kara tiesu pārv. II nod. darbvedis. 1923 X atvaļ. Bijis Jelgavas apgabaltiesas tiesnesis, vēlāk Jēkabpils apgabaltiesas tiesnesis. 1927 V iesk. Kara tiesu pārv., Kara virstiesas loc. 1935 IV atvaļ. sakarā ar maks. vecuma sasniegšanu. Dzīv. Rīgā.

1944 devies bēgļu gaitās uz Vāciju. Dzīv. Augsburgā.

Nikolajs Skriņikovs ir miris 1955. g. 21. jūn. veco ļaužu mītnē Dornštatē.

Apbalvojumi: b) Krievijas Sv. Vladimira III un IV šķ., Sv. Stanislava II un III šķ., Sv. Annas II un III šķ.

Precējies ar Helēnu Koroļovu (1881-1942), meita Vera (1904- 1990).

Informācijas avots:

Sk.: Latvijas armijas augstākie virsnieki. 1918 – 1940. Biogrāfiskā vārdnīca. – Sast. Ē. Jēkabsons, V. Ščerbinskis. – Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1998., 422.-423. lpp.

LVVA, 5601. f., l.apr., 5854.l.