Sākumlapa > Tēmas > Personas
Mihails Afanasjevs

Mihails Afanasjevs

Mihails Afanasjevs (1884.g. 13.februārī Novgorodas gub. -1941. g. 22.junijā nošauts pie Baltezera) - Krievu armijas pulkvedis. 1919.g.maijā pēc Nikolaja Judeničsa pavēles iecelts par ģenerālmajoru.

Dz. Novgorodas gub. Arakčejeva kazarmās virsn. ģimenē. 1902 beidzis Jaroslavļas kadetu korp. un iest. Konstantīna artil. skolā Pēterburgā (beidzis 1904; podpor.); dienējis 45. artil. brigādē. 1917 uzdienējis līdz pulkv. pak. un iecelts par brig. k-ri. 1918. g. sāk. atvaļ. un ceļā uz Rīgu kritis vācu gūstā, no kura atbrīvots 1918 VII. Dzīv. sievasmātei piederošajā Balinovas muižā pie Rēzeknes. 1918 X iest. Krievijas Ziemeļu korp., taču tā daļas Rēzeknes apr. netika līdz galam izveidotas. 1918 XI iecelts par Latgales pašaizs. vienības k-ri.

Nov. b. vienība ieradās Rīgā un 1918.9.XII uz īpašas vienošanās pamata tika iesk. Latvijas Pagaidu valdības bruņotajos spēkos kā pulkv. Afanasjeva partizānu nodaļa. Dec. b. vienība piedalījās Rīgas aizstāvēšanas kaujā (pie Inčukalna), vēlāk atkāpās uz Liepāju. 1919 1 pēc konflikta ar vācu pavēlniecību daļa vienības karavīru ar kuģi devās uz Igauniju, kur iest. Krievijas Ziemeļu korp. (vēlākajā Zie­meļrietumu armijā). Bijis armijas 2. korp. artil. inspektors, vēlāk vi­sas armijas artil. inspektors. Ģen-maj. (1919 V). Pēc armijas izjuk­šanas 1920 II ar Latvijas varas iestāžu atļauju atgriezies Latvijā. Dzīv. Rēznas pag. Balinovā un nodarbojies ar lauksaimn-bu. Uzturējis sakarus ar citiem bijušajiem Krievijas armijas virsniekiem. Līdz 1928, kad pārcēlies uz Rīgu, bijis 17. Rēzeknes aizsargu pulka Rēznas nod. aizsargs.

1940.18.X apcietināts. 1941 IV Daugavpilī piespriests nāves­sods, kas izpildīts 1941. g. 22. jūn. Rīgā. Aprakts masu kapā pie Baltezera; 23.VII pārapbedīts Ādažu pag., Baltezera kapos.

Apbalvojumi: b) Krievijas Sv. Vo (š) IV šķ., Sv. So II (š) un III (š) šķ., Sv. Ao II (š), III (š) un IV šķ.

Precējies ar Galinu Fjodorovu (1900), dēls Aleksejs (1932).

Informācijas avoti:

LVA, 1986. f., 1. apr., 1182.l.;

1986. f., 1. apr., 39 218.l.;

Jēkabsons Ē. Latgale vācu okupācijas laikā un pulkveža M. Afanasjeva partizāņu nodaļas darbība Latvijā 1918. gadā// Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 1996. - Nr. 1.

Sk.: Latvijas armijas augstākie virsnieki. 1918 – 1940. Biogrāfiskā vārdnīca. – Sast. Ē. Jēkabsons, V. Ščerbinskis. – Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1998., 59. lpp.

http://www.belrussia.ru/page-id-3618.html