Sākumlapa > Tēmas > Personas
Leonīds Paperno

Leonīds Paperno

Leonīds Paperno (1930. g. 11. decembrī Bobrujskā, Baltkrievijā - 2014. g. 8. novembrī Rīgā) – inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.), Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) profesors. 

Leonīds Paperno ir dzimis 1930. gada 11. decembrī Bobrujskā (Baltkrievija) ierēdņu ģimenē. Viņa tēvs – Boriss Paperno – no pirmās līdz pēdējai dienai karojis Lielā Tēvijas kara frontēs.

1945. gadā tēvs saņēmis izsaukumu, un tādēļ visa Paperno ģimene pārcēlusies uz pastāvīgo dzīvi Rīgā, kur Leonīds absolvējis vidusskolu un iestājies Latvijas Valsts universitātes (LVU)  Mehānikas fakultātes pirmajā kursā.

1953. gadā Leonīds Paperno absolvējis LVU specialitātē “Elektrostacijas, elektrotīkli un sistēmas ” un pēc kadru sadales tika nosūtīts strādāt uz projektēšanas institūta “Siltumprojekts” Rīgas nodaļu, kur strādājis no 1956. līdz  1961. gadam. 1958. gadā viņš ar izcilību absolvējis Diplomēto inženieru pilnveidošanas fakultāti.

No 1961. līdz 1964. gadam L. Paperno neklātienē mācījies Rīgas Politehniskā institūta (RPI, no 1990. gada – Rīgas Tehniskā universitāte - RTU) aspirantūrā.  1966. gadā viņš sekmīgi aizstāvējis disertāciju un ieguvis tehnisko zinātņu kandidāta zinātnisko grādu.

No 1966. līdz 1967. gadam L. Paperno  - vecākais zinātniskais līdzstrādnieks; no 1967. līdz 1969. gadam — vecākais pasniedzējs; no 1969. līdz 1977. gadam — RPI Elektroenerģētikas fakultātes Elektrostaciju, elektrotīklu un sistēmu katedras docents. No 1977. līdz 1990. gadam L. Paperno  - RPI Elektrisko sistēmu automatizācijas katedras docents; no 1990. līdz 2008. gadam — RTU Elektroenerģētikas fakultātes profesors.

1992. gadā profesors Paperno sekmīgi izgājis nostrifikācijas procedūru un ieguvis inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu. Viņš vairākkārt tika atkārtoti ievēlēts profesora amatā.

Profesors Paperno ir apmēram 170 zinātnisko un zinātniski metodisko darbu autors, tajā skaitā viņš ir 11 zinātnisko grāmatu autors.

2007. gadā profesors Paperno aizgājis pelnītajā atpūtā. Leonīds Paperno ir miris 2014. gada 8. novembrī Rīgā.

Sergejs Čuhins

 

Informācijas avoti:

RTU arhīvs;

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļa. - Rīga, RTU izdevniecība, 2017., 359. lpp.