Sākumlapa > Tēmas > Personas
Genādijs Panfjorovs

Genādijs Panfjorovs

Genadijs Panfjorovs (1948. g. 28. maijā Urjupinskā, Staļingradas apgabalā (kopš 1961. g.  – Volgogradas apgabalā) – inženieris-celtnieks, inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.), Rīgas Politehniskā institūta (no 1990. g. – Rīgas Tehniskā universitāte) Ūdensapgādes un kanalizācijas katedras vadītājs.

1955. gadā  Genadijs Panfjorovs iestājās Urjupinskas pilsētas vidusskolā, kuru viņš pabeidza 1966. gadā. Nākamajā gadā viņš iestājās Rīgas Politehniskā institūta Celtniecības fakultātē, specialitātē ūdensapgāde un kanalizācija. 1972. gadā viņš beidza studijas institūtā, iegūdams inženiera-celtnieka kvalifikāciju.

Pēc studijām Rīgas Politehniskajā institūtā G. Panfjorovu nosūtīja darbā ražošanas pārvaldē “Vektors”  galvenā tehnologa amatā.

1974.–1977. gadā viņš bija Rīgas Politehniskā institūta (no 1990. gada – Rīgas Tehniskā universitāte) Celtniecības fakultātes Ūdensapgādes un kanalizācijas katedras aspirants, 1977.–1981. gadā – katedras docents 1981.–1985. gadā – vecākais pasniedzējs, 1985–1988. gadā – docenta pienākumu izpildītājs, 1988.–1993. gadā – docents, katedras vadītājs,  1994.–2003. gadā – katedras docents.

1983. gadā G. Panfjorovs aizstāvēja disertāciju un ieguva tehnisko zinātņu kandidāta grādu.  1992. gadā notika nostrifikācija un viņam tika piešķirts inženierzinātņu doktora grāds (Dr. sc. ing.).

G. Panfjorovs ir stažējies Somijā un Amerikas Savienotajās valstīs.

G. Panfjorovs ir izstrādājis Rīgas, Cēsu, Jelgavas un Ventspils ūdensvadu tīklu modeļus.

Viņš ir ap 30  zinātnisku un mācību metodisko līdzekļu autors.

2003. gada septembrī  Genadijs Panfjorovs aizgāja no darba Rīgas Tehniskajā universitātē, jo beidzās darba līguma  termiņš.

                                                                                                      Sergejs Čuhins

 

Avoti:

Rīgas Tehniskās universitātes arhīvs

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā.  5. daļa.  Rīga: RTU izdevniecība, 2017, 483. lpp.