Sākumlapa > Tēmas > Personas
Andrejs Tokarskis

Andrejs Tokarskis

Andrejs Tokarskis  (1948. g. 26. septembrī Maskavā) – tehnisko zinātņu doktors, Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Elektroenerģētikas fakultātes docents (1987-1991).

Andrejs Tokarskis ir dzimis 1948. gadā Maskavā (KPSFR). Viņa tēvs - Jurijs Tokarskis - bijis padomju armijas virsnieks, tādēļ ģimenei nācās nomainīt ne mazums dzīvesvietu. Viena no šīm dzīvesvietām bijusi Dobelē, kur Andreja māte strādāja par skolas direktori.

1962. gadā Tokarsku ģimene pārcēlās uz dzīvi Rīgā. 1966. gadā Andrejs absolvējis Rīgas 23. vidusskolu un iestājies Rīgas Politehniskā institūta (RPI, patlaban – Rīgas Tehniskā universitāte - RTU) Elektroenerģētikas fakultātes vakara nodaļā.

1972. gadā A. Tokarskis absolvējis RPI un pēc sadales saņēmis norīkojumu uz Elektroenerģētikas fakultātes Elektrotehnikas teorētisko pamatu (ETP) katedru, kur strādājis par  mācību meistaru. 1974. gada augustā viņš pārcelts citā amatā -  par ETP laboratorijas vecāko laborantu. Līdztekus tam viņš strādājis par pasniedzēju, saņemot samaksu par stundām.

1980. gadā A. Tokarskis iestājās neklātienes aspirantūrā un 1984. gadā aizstāvējis tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju, iegūdams tehnisko zinātņu kandidāta zinātnisko grādu.

1987. gadā A. Tokarskis piedalījies starptautiskās izstādes «Interenergo — 87» Maskavā sagatavošanā.

Tā paša gada novembrī A. Tokarskis ticis ievēlēts docenta amatā RPI Teorētiskās elektrotehnikas katedrā.

1991. gadā docents A. Tokarskis pēc paša vēlēšanās aizgājis no Rīgas Tehniskās universitātes (līdz 1990. gadam – RPI) un pārcēlies uz pastāvīgo dzīvi Krievijas Federācijā.   

2011. gadā Ivanovas Valsts enerģētikas universitātē A. Tokarskis aizstāvējis tehnisko zinātņu doktora disertāciju un ieguvis tehnisko zinātņu doktora zinātnisko grādu.

Andrejs Tokarskis ir Krievijas Dabaszinātņu akadēmijas loceklis.

 

                                                                                              Sergejs Čuhins

 

Informācijas avoti:

RTU arhīvs;

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļa// Rīga: RTU izdevniecība, 2017., 510. lpp.;

https://search.rsl.ru/ru/record/01005087539