Sākumlapa > Tēmas > Personas
Larisa Maļkova

Larisa Maļkova

Larisa Maļkova (1957. g. 16. maijā, KPFSR Pleskavas apgabala Ostrovas pilsētā) – pianiste un pedagoģe, skolu vadības maģistre un pedagoģijas zinātņu doktore (Dr. paed.).

Pianistes meistarību Larisa Maļkova apguva Cēsu bērnu mūzikas skolā pie Ausmas Kārkliņas, Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā pie Latvijas PSR Nopelniem bagātās pedagoģes Ellas Strazdiņas (1972-1976) un Latvijas Valsts konservatorijā (1976-1981).

Pēc konservatorijas beigšanas strādāja par klavieru pedagoģi un zēnu kora koncertmeistari E. Dārziņa speciālajā mūzikas skolā (1980 – 1994) un Rīgas Doma kora skolā (1994 – 1996). 1996. gadā, kad Rīgas 88. vidusskolas toreizējās direktores Lidijas Maļkovas (Larisas Maļkovas mātes) vadībā tika izstrādāta un Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprināta mūzikas profesionāli orientētā virziena programma,  L. Maļkova kļuva par tās vadītāju.

Pašlaik (2013) tā ir vienīgā skola ar krievu mācību valodu, kur skolēni līdzās vispārizglītojošiem priekšmetiem apgūst mūziku. Šīs programmas galvenais mērķis – ieaudzināt bērnos mīlestību pret mūziku, ko viņi iepazīst, spēlējot savu mūzikas instrumentu. Galvenokārt - populāro mūziku un džezu.

Tāda bija arī Larisas Maļkovas disertācijas tēma: „Klavierspēles apguve aksioloģiskās pieejas kontekstā”, ko viņa aizstāvēja Latvijas Universitātē 2012. gadā. 2013. gadā pēc šīs disertācijas materiāliem tika izdota monogrāfija. L. Maļkovas spalvai pieder daudzi zinātniski raksti krievu, latviešu un angļu valodā par klavierspēles apguves tematiku.

Kopš 1997. gada Larisa Maļkova kopā ar savu dzīvesbiedru, pianistu Juriju Spiginu, ik gadu organizē vispārizglītojošo skolu (ar muzikālo ievirzi|) jauno pianistu festivālu „Klavieres populārajā mūzikā, džezā un improvizācijā”, ko atbalsta Rīgas Domes Izglītības un kultūras departaments. Festivāla koncerti notiek Rīgas labākajās koncertzālēs: Lielajā Ģildē, Melngalvju namā.

No 2001. līdz 2007. gada Larisa Maļkova bija privātās vidusskolas „Norma” direktore-koordinatore.

Viņa ir apbalvota ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Goda rakstu „Par radošu pedagoģisko darbību Latvijas vispārizglītojošā skolā ar mūzikas profesionāli orientētā virziena programmu” (2007) un „Par ievērojamu ieguldījumu Latvijas izglītības sistēmas attīstībā” (2012). Larisas Malkovas skolnieku vidū ir E. Dārziņa mūzikas skolas klavieru klases absolventi: Latvijas Nacionālās operas diriģents Mārtiņš Ozoliņš, Latvijas Nacionālās operas solists Kristaps Niedra, pašreizējais Kopenhāgenas filharmonijas orķestra diriģents Gints Gļinka, kā arī Rīgas Doma kora skolas absolventi vokālās grupas „Kosmoss” solisti Jānis Ozols un Kristaps Šoriņš.

Jurijs Spigins

Ilustrācijas tēmai