Sākumlapa > Tēmas > Personas
Jānis Miķelsons

Jānis Miķelsons

Jānis  (Ivans) Miķelsons (1871. g. 28. janvārī Bērzaunē, Vidzemes guberņā, Krievijas impērijā – 1939. g. 25. janvārī Rīgā, Latvijas Republikā) – dziedātājs (tenors), baznīcas kora reģents, komponists.

No 1885. līdz 1895. gadam Jānis (Ivans) Miķelsons mācījās Rīgas Garīgajā seminārā, kur ieguva pamata muzikālo izglītību. J. Miķelsons vadīja semināristu kori un pats dziedāja Rīgas pareizticīgo Katedrāles korī. Viņš apmeklēja privātstundas pie Ernesta Vīgnera (mūzikas teorija) un pie Pāvula Jurjāna (vokālā māksla).

Pēc Garīgā semināra absolvēšanas J. Miķelsons pārcēlās uz Jelgavu, vadīja kori. 1921. gadā viņš atgriezās Rīgā, vadīja kori „Pērkonis”, kopā ar kuru uzstājās Rīgā un citās Latvijas pilsētās.

1920. gadu sākumā tieši viņš faktiski kļuva par jauna, augsti profesionāla arhijereja kora dibinātāju. Šim korim bija plašs repertuārs. Ilgus gadus J. Miķelsons bija arhijereja kora reģents. Katru gadu viņš kopā ar šo kori rīkoja  2-3 pilsētas koncertus.

Jānis Miķelsons sakomponēja daudz muzikālo kompozīciju korim. Viņš nodarbojās arī ar latviešu pareizticīgo garīgo dziesmu vākšanu.

Janis Miķelsons tika apbalvots ar Triju Zvaigžņu Ordeni.

Jānis Miķelsons apbedīts Pokrova kapos Rīgā.  

Viņa meita – Vera Sidere-Miķelsone (1911–1960), arī bija kora diriģente.

Marina Mihaileca

 

С. Видякина. Иван Петрович Микельсон (1871-1939), Вера Ивановна Сидере-Микельсон (1911-1960).– Покровское кладбище. Слава и забвение. – Рига, 2004