Ivans (Jānis) Krasnopjorovs

Ivans (Jānis) Krasnopjorovs

Ivans Krasnopjorovs (1911. g. 30. jūnijā Rīgā, Krievijas impērijā – 1989. g.  1. maijā Rīgā, Latvijas PSR)  –   izcils obojists (oboja – koka pūšamais mūzikas instruments) un pedagogs.

Ivans Krasnopjorovs ir absolvējis Rīgas 3. pamatskolu. 1927. gadā viņš sāka strādāt tipogrāfijā par burtlici.  Kopš 1929. gada viņš sāka ņemt obojas spēles privātstundas pie Konservatorijas pedagoga G. Vernekes.

1933.-1934. gadā regulārās muzikālās nodarbības tika pārtrauktas, jo I. Krasnopjorovs dienēja Latvijas armijā.

No 1935. līdz 1938. gadam Ivans Krasnopjorovs spēlēja oboju Latvijas Nacionālās operas orķestrī. Līdzās tam viņš studēja Latvijas Konservatorijā, apgūdams obojas spēli; Konservatoriju viņš absolvēja 1936. gadā.

Kopš 1938. gada obojists spēlēja Rīgas Radiofona simfoniskajā orķestrī, 1944. gadā viņš tika iecelts par Latvijas PSR Radio un televīzijas simfoniskā orķestra obojistu grupas koncertmeistaru. I. Krasnopjorovs spēlēja arī kamermūzikas ansambļos.  

1936. gadā viņš iestājās dziedāšanas biedrībā «Bajan». I. Krasnopjorovs spēlēja oboju šīs biedrības orķestrī, kā arī uzstājās ar soloskaņdarbiem koncertos.

No 1944. līdz 1971. gadam I. Krasnopjorovs pasniedza Em. Dārziņa Mūzikas skolā un Latvijas Valsts konservatorijā. Viņš bija viens no labākajiem mūzikas pedagogiem. Viņš apmācīja veselu Latvija obojistu paaudzi, kuri strādāja gan Latvijā, gan arī ārpus tās robežām. I. Krasnopjorova audzēkņu vidū ir daudzi pazīstami obojisti, to skaitā : Elmārs Zemovičs, Vilnis Pelnēns, Uldis Urbāns, Samuils Heivecs un citi.

Latvijas PSR Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks (1956. g.).

Marina Mihaileca

Informācijas avoti:

LVA,  265. f., 3. apr., 148.lieta.

„Literatūra un Māksla”, 1971, 26. jūn., 13. lpp.

 

А.Т. Емельянов. Из истории старообрядческих родов. – Краснопёровы. – В сб. Русские в Латвии. Из истории и культуры староверия. Выпуск 3.

Ilustrācijas tēmai