Laikrakstа „Segodņa” izdevēji un redakcija

Laikrakstа „Segodņa” izdevēji un redakcija

Laikrakstu „Segodņa” un „Segodņa večerom” izdevēji, redaktori un līdzstrādnieki. 1. rindā trešais no kreisās – „Segodņa večerom” redaktors B.Haritons, piektais no kreisās – laikraksta līdzizdevējs J.Brams; 1. rindā pirmais no labās – kritiķis P.Piļskis, otrais no labās – nākamais „Segodņa” redaktors M.Miļruds, trešais no labās – „Segodņa” redaktors M.Ganfmans. 20. gadu beigas.