Sākumlapa > Tēmas > Personas
Eduārds Jakubaitis

Eduārds Jakubaitis

Eduards Jakubaitis (1924. g. 26. martā Kurskā, Krievijas PFSR – 2006. g. 14. jūlijā Rīgā, Latvijas Republikā) – Rīgas Tehniskās kibernētikas zinātniskās skolas dibinātājs, atzīts līderis informācijas tehnoloģijas nozarē, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis

Eduards Jakubaitis ir dzimis Kurskā demobilizētā latviešu sarkanā strēlnieka ģimenē. Vēlāk ģimene pārcēlās uz Ukrainu, pēcāk uz Rostovu pie Donas. Otrā pasaules kara laikā, 1942. gadā, E. Jakubaiti iesauca dienēt Sarkanajā armijā, bet 1943. gadā  viņu smagi ievainoja, un ārsti konstatēja, ka dienestam armijā viņš ir nederīgs, ka turpmāk varēs staigāt tikai ar kruķiem. Žurnālists Kims Bakši pēc tikšanās ar E. Jakubaiti 1965. gadā rakstīja žurnālā “Ogoņok” (25. numurā): “Pēc 1943. gadā gūtā ievainojuma viņš ilgi pārvietojās ar kruķiem, tā arī iestājās institūtā; kāju nevarēja izstiept taisnu, bija bojāts nervs, stāvoklis likās bezcerīgs. Stāsta, ka viņš izārstēja sevi ar kādu nežēlīgu paņēmienu, viņš it kā katru dienu uz vairākām stundām esot piesējis kājai ķieģeli. Tā vai citādi, kruķu vietā rokā parādījās spieķītis, vēlāk arī tas tika nolikts malā...”

E. Jakubaitis iestājās Novočerkaskas Industriālajā institūtā, vēlāk pārgāja studēt Rostovas pie Donas Dzelzceļa transporta inženieru institūtā, kuru 1949. gadā beidza ar izcilību. Studēdams institūtā, viņš apvienoja mācības ar darbu  studentu zinātniski tehniskajā biedrībā, bija tās priekšsēdētājs.

E. Jakubaiša tēvs Aleksandrs Jakubaitis bija viens no Latvijas PSR rūpniecības atjaunošanas un attīstīšanas organizētājiem pēc kara. 1949. gada rudenī Eduards Jakubaitis sāka strādāt Latvijas PSR Zinātņu akadēmijā – par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku  Enerģētikas un mašīnbūves institūtā (pašlaik – Fizikālās  enerģētikas institūts). E. Jakubaitis iestājās Maskavas G. Kržižanovska zinātniskās pētniecības enerģētiskā institūta aspirantūrā. Pēc kandidāta disertācijas aizstāvēšanas 1953. gadā  Latvijas PSR Zinātņu akadēmijā strādāja par zinātnisko līdzstrādnieku un laboratorijas vadītāju. Viņa pētījumu tēma bija  enerģētisko objektu automatizācijas sistēmas. 1958. gadā E. Jakubaitis saņēma Latvijas PSR Valsts prēmiju par transporta līdzekļu energoapgādes konkrētu uzdevumu risināšanas tiešu vadīšanu un par  pasažieru vagonu  elektroapgādes automatizētās sistēmas radīšanu un ieviešanu. 1959. gadā E. Jakubaitis aizstāvēja doktora disertāciju.  

1960. gadā pēc E. Jakubaiša priekšlikuma un ar viņa tiešu līdzdalību tika izveidots  Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūts (tagadējais nosaukums – Elektronikas un datorzinātņu institūts). Šajā institūtā viņš nostrādāja līdz 1994. gadam:  no 1960. līdz 1992. gadam bija  institūta direktors un  loģisko sistēmu laboratorijas vadītājs, no    1992. līdz 1994. gadam – vadošais zinātniskais līdzstrādnieks. Viņa ieguldījums institūta  izveidošanā un darbā ir milzīgs. Viņa vadībā institūts no nelielas speciālistu grupas 1960. gadā izauga līdz starptautiski atzītam elektronikas nozares centram ar vairāk nekā 800 darbiniekiem 1990. gadu sākumā. Pildīdams institūta direktora pienākumus, E. Jakubaitis  apvienoja  savu zinātniskās pētniecības darbību ar mācībspēka darbu augstskolā un bija arī aktīvs jaunu izstrādņu rezultātu apkopojumu    izdevējs. Pirmais galvenais institūta sasniegums bija pirmā ciparu elektroniskā skaitļojamā mašīna Latvijā. Pirmos savas darbības gadus institūtā E. Jakubaitis veltīja  diskrēto automātu problēmai, iesaistot šajā nozarē daudzus jaunos zinātniekus. Turpmāk viņa interešu laukā bija datoru tīklu pārvaldības problēmas, institūts kļuva par līderi Latvijā raidītājtīklu aparātu un programmu tehnoloģiju izstrādē.

1963. gadā E. Jakubaiti ievēlēja par Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķi specialitātē tehniskā kibernētika. No 1963. līdz 1967. gadam viņš pildīja Zinātņu akadēmijas  Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas akadēmiķa-sekretāra pienākumus, bet 1967.–1992. gadā viņš bija Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents.

Eduards Jakubaitis ir Latvijas Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks (1974), PSRS Valsts prēmijas (1978) un  Latvijas Ministru Padomes prēmijas laureāts (1983).  Ilgajos darba gados institūtā bija pēc viņa iniciatīvas 1967. gadā izveidotā žurnāla “Automātika un skaitļošanas tehnika” redaktors un redkolēģijas loceklis, kuru tulkojumā angļu valodā “Automatic Control and Computer Sciences” tagad izdod kompānija Allerton Press, Inc. 

Eduards Jakubaitis ir vairāk nekā 150  zinātnisku rakstu, 17 monogrāfiju un 69 brošūru, kā arī 23 izgudrojumu  autors vai līdzautors. Viņa uzrakstītās grāmatas ir tulkotas un izdotas Francijā, ASV, Ķīnā un  daudzās Austrumeiropas zemēs.

Eduards Jakubaitis aizgāja viņsaulē 2006. gada 14. jūlijā Rīgā, apglabāts Pirmajos Meža kapos.

Ērika Tjuņina

Monogrāgijas:

Э. А. Якубайтис. Основы технической кибернетики. Рига: изд-во АНЛССР, 1962, 287 стр.

Э. А. Якубайтис. Асинхронные логические автоматы. Рига: Зинатне, 1966, 379 стр.

Э. А. Якубайтис. Логические автоматы и микромодули . Рига: Зинатне, 1975, 259 стр.

Э. А. Якубайтис. Архитектура вычислительных сетей. Москва: Статистика, 1980, 279 стр.

 Э. А. Якубайтис. Локальные информационно-вычислительные сети. Рига: Зинатне 1985, 284 стр.

Э. А. Якубайтис. Информатика - электроника – сети. Москва: Финансы и статистика 1989, 198 стр.

E. Jakubaitis. Informātika. Rīga: Zinātne, 1990, 195 lpp.

Э. А. Якубайтис. Открытые информационные сети. Москва: Радио и связь, 1991, 207стр.

Э. А. Якубайтис. Информационные сети и системы. Москва: Финансы и статистика, 1996, 365стр.

Sk..: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis E.Jakubaitis. Академик Академии наук Латвийской ССР. Э. Якубайтис. Библиографический укзатель, Рига: Зинатне, 1984, 139с.

Ilustrācijas tēmai