Sākumlapa > Tēmas > Personas
Vladimirs Juriks

Vladimirs Juriks

Vladimirs Juriks (1924. g. Omskā, Krievijas PFSR – 1989. g. Rīgā, Latvijas PSR) – filoloģijas zinātņu kandidāts, Latvijas Valsts universitātes (LVU) Pedagoģijas fakultātes krievu valodas katedras docents.

Dzimis Omskā kalpotāja ģimenē. Vecāki bija latvieši. 1942. gadā beidza Omskas 138. vidusskolu. No 1942. līdz 1945. gadam strādāja militārā rūpnīcā, vienlaikus mācoties Omskas pedagoģiskā institūta Filoloģijas fakultātes vakara nodaļā.

1946. gadā ģimene pārcēlās uz Rīgu, kur V. Juriks iestājās Latvijas Valsts universitātē (LVU), vispirms eksterni, bet 1947. gadā – Filoloģijas fakultātes dienas nodaļā. 1949. gadā pēc valsts sadales komisijas norīkojuma devās strādāt par krievu valodas pasniedzēju Daugavpils skolotāju institūtā. No 1953. līdz 1963. gadam bija pasniedzējs LVU krievu valodas katedrā. 1955. gadā aizstāvēja disertāciju „Latviešu un krievu valodas darbības vārdu vēlējuma izteiksmes salīdzināmās formas un nozīme”, 1956. gadā iegūstot filoloģijas zinātņu kandidāta grādu. 1959. gadā tika apstiprināts par krievu valodas katedras docentu. No 1963. gada decembra līdz 1973. gada janvārim veica Daugavpils Pedagoģiskā institūta Filoloģijas fakultātes dekāna vietnieka pienākumus. No 1973. līdz 1983. gadam strādāja par pasniedzēju Kamčatkas Pedagoģiskajā institūtā, kur no 1976. gada vadīja krievu valodas katedru. No 1958. līdz 1989. gadam bija LVU  Pedagoģijas fakultātes docents.

Lasīja kursus „Vispārējā valodniecība”, „Krievu literārās valodas vēsture”, „Krievu valodas stilistika”, vadīja kursa un diplomdarbus.

Vladimirs Juriks ir autors vairāk nekā 20 zinātniskiem rakstiem un mācību līdzekļiem par krievu un latviešu valodas salīdzināmās gramatikas jautājumiem. Tai skaitā – autoru kopdarbos „Latviešu valodas mācību grāmata pieaugušajiem” (Rīga, Latvijas Valsts izdevniecība, 1958) un „Latviešu valodas pašmācības grāmata” (Rīga, Zvaigzne, 1971).

Inna Bergmane