Sākumlapa > Tēmas > Personas
Vladimirs Novikovs

Vladimirs Novikovs

Vladimirs Novikovs (1947. g. 6. maijā Rīgā, Latvijas PSR) – dzejnieks, mākslinieks, pazīstams bērnu grāmatu rakstnieks

1962.–1967. gadā Vladimirs Novikovs mācījās Rīgas  Jūrskolas kuģu vadītāju nodaļā, 1981.–1984. gadā – Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmijā. Viņš beidzis trīsgadīgus mākslinieciskās konstruēšanas kursus.

1967.–1974. gadā V. Novikovs strādāja par kapteiņa palīgu Latvijas Jūras kuģniecībā.   Viņa pirmā publikācija parādījās 1961. gadā Maskavas žurnālā “Pioņer”, otrā – 1963. gadā Latvjas laikrakstā “Sovetskaja molodež”, kopš 1975. gada viņš kā korespondents un mākslinieks regulāri sadarbojas ar  Latvijas laikrakstu un žurnālu redakcijām. Viņš bijis  arī mākslinieks-noformētājs vairākās rūpnīcās Rīgā, mākslinieks-dekorators Latvijas PSR Valsts leļļu teātrī, mākslinieks laikrakstos “Jūrmala”, “Telegrāfs”. 1991.–1995. gadā viņš bija žurnāla bērniem “Gnom” galvenais redaktors, no 1993. līdz  1997. gadam – žurnāla “Sveiki!” (kas bija paredzēts krieviski runājošajiem bērniem, kuri mācījās latviešu valodu)  redaktors. Kopš 2007. gada līdz šim laikam viņš ir Rīgā iznākošā žurnāla “Jūrnieku Vēstnesis” (Vestņik morjaka) galvenais redaktors, viņš ir  sabiedriskas organizācijas “Grāmatas bērniem” valdes priekšsēdētājs.

Vladimirs Novikovs ir  Krievijas Rakstnieku savienības, Latvijas Rakstnieku savienības un Latvijas Mākslinieku savienības loceklis. Viņa dzejoļu, stāstu, tulkojumu krājumi, galvenokārt bērniem, izdoti Latvijā un Krievijā. Dzejoļus un prozas sacerējumus viņš tulko no latviešu valodas krievu valodā. V. Novikova tulkojumā izdoti Jāņa Baltvilka stāstu un pasaku krājumi, Māra Runguļa stāsti, Jura Zvirgzdiņa pasakas. V. Novikovs ir tulkojis un publicējis žurnālos un almanahos Jāņa Baltvilka, Dagnijas Dreikas, Māra Čaklā, Valda Grenkova dzejoļus.

V. Novikovs ir vairāk nekā simts bērniem veltīto lappušu autors un sastādītājs laikrakstos “Sovetskaja molodež”, “Telegrāfs”, “Jūrmala” u.c., kā arī žurnālos “Špiļ”, “Družba”, “Beregiņa”. Viņš ir publicējies žurnālos “Daugava”, “Špiļ”, “Gnom”, “Sveiki!”, “Zīlīte”, “Ezis”, “Dadzis”, ”Zvaigzne”, “Liesma”, kā arī Maskavā (Krievijā) izdotajos žurnālos "Pioņer”, “Sovetskij Sojuz”,  “Družba” (Maskava – Sofija), “Beregiņa”,  “Vesjolije kartinki”, “Prostokvašino”, “Morskoj  sborņik”.

Vladimira Novikova dzejoļi ir tulkoti latviešu un bulgāru valodā. Viņa stāsti un dzejoļi publicēti piecos krājumos un hrestomātijas, ko izdevusi lielākā Krievijas izdevniecība “ACT” 2007.–2010. gadā. 

2010. gadā Vladimirs Novikovs kļuva par Pjotra Jeršova  bērnu un jaunatnes literatūras Viskrievijas konkursa laureātu, 2011. gadā  viņš saņēma Latvijas Integrācijas fonda prēmiju  par latviešu literatūras popularizēšanu krievu skolu skolēniem un krievu literatūras popularizēšanu latviešu skolu skolēniem. Viņš ir saņēmis arī Maskavas Bērnu fonda (1993), žurnāla “Pioņer” (1961) balvu,  viņam piešķirta laikraksta “Sovetskaja molodež” redakcijas organizētās pirmās humora olimpiādes otrā balva (1966) un otrās olimpiādes – pirmā balva (1967).

Vladimirs Novikovs ir Latvijas Krievu bērnu rakstnieku apvienības dibinātājs un koordinētājs, Latvijas krievu bērnu dzejas krājuma izdošanas iniciators, tajā bija publicēts 21 dzejnieka 351 dzejolis, kas tapuši no 1965. līdz 2005. gadam.

Vladimirs Novikovs ir ilustrējis vairāk nekā 40 grāmatas un brošūras, kas izdotas Latvijā un Krievijā, viņš ir piedalījies grafiku starptautiskajās un Latvijas izstādēs, laikā no 2003. gada līdz 2011. gadam viņam bijušas sešas grāmatu grafiku un šaržu izstādes. Viņš ir arī vairāk nekā 20 bērnu grāmatu autors.

Sīkākā informācija  Vladimira Novikova mājas lapā  https://novikovriga.com/

                                                                           Viktorija Matisone

 

Наталья Лебедева. Вечно юный Буратино

Наталья Лебедева. Звезды Владимира Новикова

Ilustrācijas tēmai