Sākumlapa > Tēmas > Personas
Valentīna Pahomova

Valentīna Pahomova

Valentīna Pahomova (1931. g. 26. februārī Rīgā, Latvijas Republikā – 2016. g. 29. maijā Rīgā, Latvijas Republikā) – Rīgas 10. vidusskolas matemātikas skolotāja (no 1956. līdz 2005. gadam). Latvijas PSR Nopelniem bagātā skolotāja.

Valentīna Pahomova dzimusi Rīgā. Viņas tēvs Ivans Pahomovs strādāja tabakas fabrikā „Maikapars”. Māte Feodora (vecticībniece) apkopa mājas soli. 1938. gadā Valentīna Pahomova iestājās Rīgas 6. krievu pamatskolā (Matīsa ielā 37/39) un 1944. gadā saņēma pamatizglītības atestātu. Vidusskolā sāka iet laikā, kad padomju armija atbrīvoja Rīgu no nacistu okupantiem. Jau 1944. gada novembra sākumā Lenču ielas 1. namā, Rīgā savas durvis vēra 10. krievu vidusskola. Tā bija Rīgā pirmā „padomju” skola, kurā saglabājās saikne arī ar "veco" krievu skolu, kas darbojās starpkaru un kara periodā. Skolā strādāja gan „vecie”, gan arī "jaunie padomju”, skolotāji. To pašu varēja attiecināt arī uz šīs skolas audzēkņiem. Nekādas savstarpējas nesaskaņas neradās. Jau no paša sākuma skolā valdīja īpaša atmosfēra. Pateicoties pirmās direktores Nadeždas Liksašinas pūlēm, izveidojās augsti kvalificēts pedagogu kolektīvs.

Valentīna Pahomova atnāca mācīties uz 10. skolu 1944. gada rudenī un veiksmīgi to absolvēja 1949. gadā. Jau skolā par viņas mīļāko mācību priekšmetu kļuva matemātika, ko pasniedza, viņasprāt, skolotājs ar Dieva dotu talantu – Viktors Kitajenko.

No 1949. līdz 1954. gadam Pahomova studēja Latvijas Valsts universitātes (LVU) Fizikas un matemātikas fakultātes matemātikas nodaļā. Mācījās latviešu grupā, jo krievu valodas plūsmas tolaik nebija. (Vēlāk, 2000. gados, labās latviešu valodas zināšanas viņai palīdzēja organizēt skolas pāreju uz bilingvālo mācību sistēmu.) Universitāti beidza ar „sarkano” diplomu. Taču dažādu apstākļu pēc viņai neizdevās iekļūt aspirantūrā. Divus gadus Pahomova strādāja par skolotāju Ludzas vidusskolā. 1956. gadā atbraucot brīvdienās uz Rīgu, satika savu skolotāju Kitajenko, kurš ieteica pāriet darbā uz galvaspilsētas 10. vidusskolu. Pahomova piekrita un turpmākie 50 viņas dzīves gadi bija nesaraujami saistīti ar šo mācību iestādi.

Par teicamu mācību un audzināšanas darbu Valentīna Pahomova apbalvota ar vairākiem Goda rakstiem un Goda zīmi „Tautas izglītības darba teicamnieks”.

1980. gadā viņai piešķīra Latvijas PSR Nopelniem bagātās skolotājas goda nosaukumu.

Valentīna Pahomova ir mirusi Rīgā 2016. gada 29. maijā.


V. Pahomovas stāstījumu pierakstīja T. Feigmane,
2014. gada 29. decembrī.

Ilustrācijas tēmai