Andrejs Jefremovs

Andrejs Jefremovs

Andrejs Jefremovs (1959.g. 12. jūlijā Rīgā, Latvijas PSR – 2019. g. 7. janvārī Rīgā, Latvijas Republikā) – pedagoģijas maģistrs, krievu valodas un literatūras pasniedzējs Rīgas Puškina licejā.

Andrejs Jefremovs dzimis Rīgā. Tēvs  –inženieris, māte ekonomiste. 1976. gadā beidza Rīgas 13. vidusskolu. No 1976. līdz 1977. gadam strādāja par atslēdznieku Rīgas tramvaju un trolejbusu pārvaldē. Pēc mobilizācijas no 1977. līdz 1979. gadam dienēja Tālajos Austrumos. Pēc dienesta armijā strādāja profesionāli tehniskajā skolā par ražošanas apmācības meistaru.

No 1980. līdz 1981. gadam Andrejs Jefremovs mācījās Rīgas Politehniskajā institūtā (RPI), bet 1981. gadā no RPI aizgāja, jo iestājās Daugavpils Pedagoģiskā institūta (DPI) Filoloģijas fakultātes neklātienes nodaļā. Līdztekus strādāja profesionāli tehniskajā skolā par ražošanas apmācības meistaru, pasniedzēju un direktora vietnieku audzināšanas darbā. 1986. gadā DPI beidza, iegūstot specialitāti „krievu valodas un literatūras skolotājs vidusskolā”. No 1987. līdz 1991. gadam strādāja par audzinātāju Rīgas speciālajā internātskolā ar padziļinātu krievu valodas apguvi.

Kopš 1991.gada līdz savai nāvei  Andrejs Jefremovs bija krievu valodas un literatūras pasniedzējs Puškina licejā Rīgā. 1995. gadā beidza Latvijas Universitātes maģistrantūru, iegūstot pedagoģijas maģistra grādu.

Andrejs Jefremovs bija viens no Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācijas vadītājiem un izveidotājiem Latvijā 1996. gadā. Piedalījies Latvijas un starptautiskos skolotāju konkursos, Latvijas un starptautiska līmeņa skolotāju zinātniskās konferencēs, vadījis Puškina liceja vecāko klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbus, vadījis meistarklases Latvijas un ārvalstu skolotājiem.

Andrejs Jefremovs ir Rīgas Domes prēmijas „Zelta pildspalva” laureāts (2006), Ata Kronvalda prēmijas laureāts (2008). Par savu pedagoģisko darbību saņēmis arī daudzus citus apbalvojumus: diplomu „Labākais krievu literatūras skolotājs Latvijā” (1997), LR Izglītības ministrijas Goda rakstu „Par ražīgu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību” (1999), Puškina prēmijas laureāta diplomu, ko piešķir labākajiem NVS un Baltijas valstu krievu valodas un literatūras skolotājiem (2002), diplomu un 3. vietu starptautiskā konkursa „Puškina gada skolotājs” nominācijā „Krievu skola ārpus Krievijas” (2003), starptautiskā pedagoģisko sasniegumu konkursa uzvarētāja diplomu nominācijā „Krievu skola ārpus Krievijas” (Pleskava, 2003), diplomu par 2. vietu starptautiskajā konkursā „Labākais NVS un Baltijas valstu krievu literatūras skolotājs (Maskava, 2004), LR Izglītības ministrijas diplomu „Par ražīgu pedagoģisko darbu” (2009), medaļu un diplomu par otro. vietu 1. Starptautiskajā pedagoģiskās meistarības konkursā „Jūrmalas rudens – 2014”.

A. Jefremovs ir autors vairākiem Latvijas un ārzemju izdevumos publicētiem mācību metodiskiem rakstiem: "L.Loseva dzejoļa "Взять бы по-русски..." lingvistiskā analīze” (Klasnij naučno–metodičeskij žurnal", №1, Rīga, 2003); "Dramatisko pētījumu pieredze” (informatīvs mācību metodiskais izdevums „Skolotājs”/"Učiteļ”, Tallina, 2003. gada maijs/jūnijs); "Docendo discimus" (informatīvs mācību metodiskais izdevums „Skolotājs”/"Učiteļ”, Tallina. 2003. gada jūlijs/septembris); " И нет у нас иного достоянья" (krājums „No Puškina līdz mūsdienām", Maskava, 2003); "Stundas koncepcija" Fantastiskie cilvēki F. Dostojevska romānā „Noziegums un sods”” (krājums "Мetodiskie materiāli krievu valodas skolotājiem", Liepāja, 2006); "Visu mīlestības dod”/”Все движется любовью..." Meistarklase par M. Bulgakova romānu „Meistars un Margarita”" (izdevums „Literatūra”/"Ļiteratura", Maskava, 2014. gada marts.); Pārdomas par romāna „Mūslaiku varonis„ nosaukumu” (izdevums „Literatūra”/"Ļiteratura", Maskava, 2014. gada aprīlis); "Cik lieliska ir mūsu savienība! „Прекрасен наш союз!" (izdevums „Literatūra”/"Ļiteratura", Maskava, 2014. gada septembris); „Meistarklase par M. Bulgakova romānu „Meistars un Margarita”. Visu mīlestības dod”/ ”Все движется любовью..." Krievijas un Tuvās pierobežas ģimnāziju pedagogu 10. zinātniski praktiskās konferences materiāli. Sanktpēterburga, 2014.).

Andrejs Jefremovs nomira 2019. gada 7. janvārī pēc cīņas ar smagu slimību.

Inna Bergmane


Ilustrācijas tēmai