Sākumlapa > Tēmas > Personas
Tatjana Ivanova

Tatjana Ivanova

Tatjana Ivanova (1949. g. 14. jūnijā Rīgā, Latvijas PSR – 2013. g. 19. augustā Rīgā, Latvijas Republikā) – vēstures skolotāja, Rīgas 24. pamatskolas direktore.

Tatjana Ivanova ir dzimusi 1949. gada 14. jūnijā Rīgā,  strādnieku ģimenē. Viņas tēvs – Aleksandrs Ivanovs - strādājis par šoferi 2. autokolonnā; māte – Agripina Ivanova – par kasieri veikalā.

Tatjana augusi draudzīgā ģimenē. Vecāki centās vispusīgi attīstīt meiteni, ieaudzinot mīlestību pret visu daiļo. Tatjana mācījās akordeona spēli, dejoja sarīkojumu dejas.

1956. gadā viņa iestājās Rīgas 20. astoņgadīgajā skolā, bet 1964. gadā turpināja mācības Rīgas 15. vidusskolā.

Visu savu mūžu viņa bija veltījusi bērnu audzināšanai. 1967. gadā Tatjana Ivanova iestājās Republikāniskajā Vecāko pionieru vadītāju skolā. Mācības viņai padevās viegli. 1976. gadā, nepārtraucot darbu skolā, viņa absolvējusi Pleskavas Valsts pedagoģijas institūtu, apgūstot vēstures skolotājas specialitāti.

Tatjanas Ivanovas profesionālā karjera bija cieši saistīta tikai ar Rīgas 24. astoņgadīgo skolu, kur viņa nostrādājusi 45 sava mūža gadus.  Sākumā, no 1968. gada septembra, viņa strādājusi par vecāko pionieru vadītāju, pēc tam - par vēstures skolotāju un, visbeidzot, 33 gadus - par skolas direktori.

Tatjana Ivanova bija laba skolas direktore – mierīga, prasīga, talantīga, sirsnīga. Viņas vadītā skola kļuva arvien populārāka Rīgā. Par to liecina godalgotas vietas, kuras skolas audzēkņi ieņēmuši dažādās olimpiadēs, sporta sacensībās. Skola, kuru vadījusi Tatjana Ivanova, saņēmusi daudz Goda rakstu un atzinības zīmju no Izglītības departamenta.

Mainījušies laiki – mainījās arī skolas nosaukumi – sākumā tā bija Rīgas 24. astoņgadīgā skola, sākot ar 1990. gadu – Rīgas 24. pamatskola. Taču šajā skolā, pateicoties direktores radošajai sadarbībai ar pedagogiem, tika saglabātas teicamas izglītošanas tradīcijas.

Tatjanai Ivanovai nebija pašai savas ģimenes, taču viņa uzskatījusi skolu, skolēnus un kolēģus par savām mājām. Katram skolēnam viņa spēja atrast pieeju, kā māte atbalstot ar iejūtīgiem vārdiem. Pat paši “spurainākie” bērni nomierinājušies pēc sarunas ar viņu. Direktores un pedagoģes Ivanovas kredo bija mīlēt bērnus, cienīt vecākus un jebkurā lietā palīdzēt kolektīva locekļiem.

Skolas 120. gadadienas svinībās bija ieradies tik liels skaits bijušo audzēkņu, ka likās: skolas telpās visiem vietas nepietiks. Visi gribēja satikties tieši ar skolas direktori. Bijušie skolēni atbrauca pat no ārzemēm; pašam vecākam no tiem bija ap 90 gadu. Direktores acis izstarojušas laimes izjūtu!

Diemžēl cilvēka šīs zemes dzīve nav mūžīga. Tatjana Ivanova ir mirusi 2013. gada 19. augustā Rīgā. Viņas pāragrā nāve bija smags un neaizvietojams zaudējums visiem skolas kolektīva locekļiem, jo direktore bija neparasti gaiša personība, gudrības un garīgā spēka apveltīta. Teicama organizatore, plaši erudīta pedagoģe vēsturniece, lieliska psiholoģe un labestīgs cilvēks – tieši tāda viņa paliks kolēģu, skolēnu un viņu vecāku gaišajā piemiņā. 

                                                                                              Irina Rindina

Ilustrācijas tēmai