Sākumlapa > Tēmas > Personas
Olga Graša

Olga Graša

Olga Graša (1951. g. 12. decembrī  Rīgā, Latvijas PSR – 2012. g. 22. decembrī Rīgā, Latvijas Republikā) – angļu valodas skolotāja, no 2002. līdz 2012. gadam – Rīgas Universālās vidusskolas direktore.

1974. gadā beidza Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu fakultāti, iegūstot angļu valodas pasniedzēja, filologa specialitāti.

Trīs gadus pēc augstskolas beigšanas nostrādāja par tulkotāju, pēc tam 15 gadus  par Rīgas Politehniskā institūta Zinību biedrības atbildīgo sekretāri, vienlaicīgi studentiem pasniedzot angļu valodu.

1993. gadā Olga Graša pārnāca strādāt uz Rīgas universālo komercskolu par angļu valodas skolotāju, pēc gada kļuva par tās direktora vietnieci mācību darbā, astoņus gadus bija vecāko klašu mācību daļas vadītāja.

2002. gadā Rīgas Dome apstiprināja Olgu Grašu par Rīgas universālās komercskolas direktori (ko vēlāk pārdēvēja par Rīgas universālo vidusskolu, no 2012. gada rudens – par Ķengaraga vidusskolu), Maskavas ielā 273.

Par skolas direktori Olga Graša nostrādāja desmit gadus. Pa šo laiku viņa izveidoja un saliedēja radošu skolotāju, skolēnu un vecāku kolektīvu, daudz uzmanības veltīja skolas prestižam, tās labiekārtošanai. Skolas pedagoģiskais kolektīvs viņas vadībā ne tikai deva skolēniem iespēju saņemt kvalitatīvu pamata un vidējo izglītību, bet arī sadarbībā ar mācību centriem „Rimans” un „Brus” apgūt friziera, pavāra, datorsistēmu tehniķa arodu.

Līdz ar mācībām skolā noritēja daudzpusīgs un interesants ārpusklases darbs. Iesaistīšanās dažādos pulciņos un studijās palīdzēja audzēkņiem attīstīt savas spējas un garīgo potenciālu.

Olga Graša bija lieliska māte. Viņa izaudzināja un izskoloja dēlu Aleksandru, kurš strādā par ārstu.

Olga Graša mira 2012. gada 22. decembrī pēc ilgas un grūtas slimības.