Latvijas aeronautikas vēsture

Latvijas aeronautikas vēsture
Fotoalbumu sagatavojis profesors Vladimirs Šestakovs

Fotogrāfijas un dokumenti no Veras Bartoševskas arhīva

Fotogrāfijas un dokumenti no Veras Bartoševskas arhīva

Вера Бартошевская: 1920-30 годы по семейным архивам

Fotoalbumu sagatavoja Vera Baeroševska

Fotoalbums par Ņinas Kuzņecovas (Bolodjko) studiju gadiem

Fotogrāfijas no ģimenes arhīva

Ņina Kuzņecova (1914-1999)

Fotoalbumu sagatavoja Vladimirs Kuznecovs, Viktorija Matisone un Tatjana Feigmane

Fotogrāfijas no Šaļinu ģimenes arhīva

Nikolajs Šaļins

Николай Иванович Шалин о своих предках и родителях

Anatolijs Šaļins

Jurijs Merkurjevs – Nikolaja Šaļina mazmazdēls

Fotoalbumu  sagatavoja Jevgeņija Stroganova (dz. Šaļina; 1936-2018) – Nikolaja Šaļina mazmeita un Anatolija Šaļima meita

Fotogrāfijas no Munkēviču ģimenes arhīva

Kirils Munkēvičs

Заложник гестапо

Fotoalbumu sagatavoja K.Munkēviča mazmeita Jevgeņija Stroganova (dz. Šaļina; 1936-2018)

Fotogrāfijas no Polujanu ģimenes pēcteču arhīva

Polujanu ģimenes ciltskoks
Fotoalbumu sagatavojusi Annas un Nikolaja Šaļinu mazmeita  - Jevgeņija Stroganova (dz. Šaļina; 1936-2018)

Nadeždas Kaškinas zīmējumi un akvareļi

Ķimijas zinātņu doktores Nadeždas Kaškinas (1924-2003) zīmējumi un akvareļi
Fotoalbumu sagatavoja Milda Pormale.

No aviācijas nešķiros!

Dokumenti un materiāli no Rīgas Aviācijas universitātes (1919-1999) vēstures.
Fotoalbumu sagatavojis profesors Vladimirs Šestakovs, Aeronautikas Institūts.

Fotogrāgijas un dokumenti no Ģērmaņu ģimenes arhīva

Fotoalbumā apskatāmas fotogrāfijas un dokumenti, kas atspoguļo Jevstifejevu, Dzeiveru un Ģērmaņu ģimenes vēsturi laika posmā no XIX gadsimta beigām līdz XXI gadsimta sākumam. Fotoalbuma centrā mediķes Jeļenas Jevstifejevas, viņas laulātā drauga mākslas vēsturnieka un novadpētnieka Artūra Dzeivera un viņu meitas Ņinas Dzeiveres-Ģērmanes  personības.

Albunu sagatavojis A. Malnačs

Fotogrāfijas un dokumenti no Nadeždas Fokinas arhīvā

Fotogrāfijas un dokumenti no Nadeždas Fokinas arhīvā.
Albumu sagatavojuši Nadežda Fokina un Tatjana Feigmane.
Lapas 1 2 3 4 5 6 7 8