Fotogrāfijas un dokumenti no Nikolaja Preobraženska ģimenes arhīvā

Veco rīdzinieku Preobražensku ģimenes vēsture  fotogrāfijās un dokumetos

Vasilijs Preobraženskis

Antoņina Preobraženska

Nikolajs Preobraženskis

Albumu sagatavojuši: N.Preobraženskis un T.Feigmane

Krievu tautas garīgo apgaismotāju piemiņai


2014. gada 10. novembrī ar Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību, pēc Latvijas Pareizticīgās Baznīcas, Rīgas 40. vidusskolas un Latvijas Krievu kultūras mantojuma institūta iniciatīvas pie Rīgas 40. vidusskolas ēkas  (Akas ielā 10) notika piemiņas plāksnes atklāšana izciliem pedagogiem un Krievu kultūras dienu organizētājiem: Adrianam Mosakovskim un Elpidiforam Tihoņickim.

Piemiņas plāksnes atklāšanas ceremonijā un krievu apgaismotājiem veltītajā konferencē piedalījās Elpidifora Tihoņicka mazdēls – tēvs Joans Drobots, Parīzes Sv. Labticīgā kņaza Ņevas Aleksandra katedrles diakons.

Abumu sagatavijuši: D. Trubeckojs, S. Coja, T. Teigmane

100 gadi kopš tēva Georgija Tailova dzimšanas

 

2014. gada 29. novembrī Ogrē notika grāmatas «По пути высочайшего совершенства» (“Pa visaugstakās pilnībās ceļu”) prezentācija. Grāmata ir  veltīta  protojereja Georgija Tailova 100 gadu jubilejas atcerei (1914-2014) .

2014. gada 14. decembrī Rīgas Maskavas Namā notikusi garīgā tikšanās,  kas veltīta mitroforā protoijereja Georgija Tailova 100 gadu jubilejai.

 


Albumu sagatavojuši: Dimitrijs Trubeckojs un Tatjana Feigmane

Rakstu krājuma prezentācija, kas veltīts filosofes Larisas Čuhinas 100 gadu jubilejas atcerei

2014. gada 3 . decembrī Latvijas Universitātes Filosofijas un socioloģijas institūtā notika grāmatas prezentācija, kas veltīta filosofes Larisas Čuhinas 100 gadu jubilejas atcerei.

Albumu sagatavojusi  T.Feigmane

 

No Igora Jakovļeva ģimenes fotoarhīva

Igora Jakovļeva fotoalbums iepazīstina ar ikdienas krievu radošās inteliģences dzīvi Rīgā 1930.-1950. gados

Igors Jakovļevs

Albumu sagatavojis Andrejs Jakovļevs

Pirmā pasaules kara dalībbalstu karavīri un virsnieki


Pirmā pasaules kara dalībnieku figūriņas, kuras izgatavojis Pēteris Hudobčonoks

 

Pirmais pasaules karš

Pirmā pasaules kara laika militārā tehnika

Militārās tehnikas maketi, kurus izveidoja Pēteris Hudobčonoks

Dievnama par godu Kazaņas Dievmātes svētbildei pamatu likšanas ceremonija

2013. gada 28. jūlijā Dzintaros (Jūrmalā), piedaloties Rīgas un visas Latvijas Metropolītam Aleksandram, Daugavpils un Rēzeknes bīskapam Aleksandram, Rīgas un Jūrmalas garīdzniekiem un lielam skaitam ticīgo klātesot, notika pareizticīgo dievnama par godu Kazaņas Dievmātes svētbildei svinīgā pamatu likšanas ceremonija. Šo dievnamu 1962. gadā bija nojaukuši bezdievīgās varas pārstāvji.

Albumu sagatavojusi T.Feigmane.

Starptautiskā buru kuģu regāta Rīgā

Starptautiskā buru kuģu regātaThe Tall Ships Races 2013  Rīgā.
Albumu sagatavojis Dmitrijs Žiļins.

Latvija mākslinieka Ervīna Volfeila acīm

Ervīns Volfeils (1900-1991) - Baltijas vācietis, viens no pirmajiem Latvijas Mākslas Akadēmijas absolventiem. E. Volfeils strādāja par zīmēšanas pasniedzēju Madonas un Cesvaines vidusskolās. 1939. gadā  repatriējās uz Vāciju.
Albumu sagatavojusi T.Feigmane
Lapas 1 2 3 4 5 6 7 8