Izstādes «Latvijas krievi» atklāšana

Video par izstādes "Latvijas krievi" atklāšanu Rīgā 2008.gadā.
Video autors D.Trubeckojs.

Rīgas Pokrova kapi

Покровское кладбище

Video par Rīgas Pokrova kapiem.
Autors A.Lencs.

Fotogrāfijas un dokumenti no Gaļinas un Aleksandra Tihomirovu ģimenes arhīva

Тихомиров

Gaļina (dzim. Lagunova) un Aleksandrs Тihomirovi izveidojuši savu ģimeni 1950. gadu sākumā. Gaļina ir dzimusi Ukrainā, Doņeckas apgabala Ļisičanskas pilsētā. 1947. gadā viņa kopā ar māti Annu Lagunovu pārcēlās dzīvot uz Rīgu. 1948. gadā Gaļina absolvēja Rīgas 10. vidusskolu, bet 1952. gadā - Latvijas Valsts pedagoģijas institūtu. Vairāk kā 30 gadus Gaļina Tihomirova pasniegusi vēsturi Rīgas skolās (39-tajā, 42-ajā, 40-tajā un citās). Ar savu nākamo vīru Aleksandru viņa iepazinās, komjauniešu sabiedrisko darbu veicot. Aleksandrs Tihomirovs ir dzimis Latgalē, vecticībnieku ģimenē. Otrā Pasaules kara laikā viņš bija piedalījies partizānu kustībā. Pēc kara dienējis armijā, strādājis komjaunatnes darbā. Daudzus gadus viņš strādāja Rīgas Refrižerātoru flotes bāzē, kuģoja jūrā.

Fotoalbumu sagatavojušas: S. Kovaļčuka un T. Feigmane.

Fotogrāfijas no Grigorija Jolkina (1909–1974) arhīva

Елкин Г.Г.

1946. gadā G. Jolkins tika nosūtīts uz darbu Latvijā, zivrūpniecības sistēmā, kura bija viena no vadošajām republikas nozarēm. No 1946. līdz 1948. gadam G. Jolkins strādāja Ventspils zivju pārstrādes kombinātā, 1948.g. tika pārcelts uz Rīgu, kur strādāja zivju konservu kombinātā «Kaija», no 1954. līdz 1956. gadam bija šī uzņēmuma direktors. Sākot ar 1956. gadu un līdz aiziešanai pensijā 1969. gadā G. Jolkins strādāja sākumā par galveno inženieri, bet vēlāk par Rīgas Sardīņu rūpnīcas direktoru.
Fotoalbumu sagatavoja N. Jolkina.

Fotogrāfijas no Anastasijas Pomogaibinas (1918-2004) arhīva

Аnastasija Pomogajbina atbrauca uz Latviju 1946. gadā kopā ar savu vīru Grigoriju Jolkinu, kas tika nosūtīts darbam Latvijas PSR zivju rūpniecībā. Gandrīz viss viņas darba stāžs tika saistīts ar zivju konservu kombinātu «Каija» - Latvijas zivju rūpniecības flagmani.
Fotoalbumu sagatavoja N. Jolkina.

Dokumenti no Grigorija Jolkina un Anastasijas Pomogajbinas ģimenes arhīva

Dokumenti no G. Jolkina un A. Pomogajbinas ģimenes arhīva.
Fotoalbumu sagatavoja N. Jolkina.

Rīgas vecticībnieki

Fotoalbums veltīts  Rīgas Grebenščikova vectīcībnieku draudzes Svētas Dievmātes Aizmigšanas dievnama 250.gadadienai

Fotoalbumu sagatavoja Latvijas vectīcībnieku biedrība un LU Filozofijas un socioloģijas institūts.

Jevgeņija Kļimova mākslas darbu fotoalbums, kuru sagatavoja Мargarita Saltupe

Jevgeņijs Kļimovs (1901-1990) ir apmēram 300 mākslas darbu un daudzu zīmējumu, litogrāfiju, dažu desmitu kokgrebumu un cinka gravīru autors. Plaši pazīstamas viņa mozaīkas, no kurām labākā skaitās «Sv. Trīsvienība», kuru viņš radīja Trīsvienības katedrālei Pleskavā.

Fotoalbumu izvietošanai Internetā sagatavoja  Т. Feigmane.

Dokumenti no Iļjas Astaškēviča (1891-1972) arhīva

Vitebskas guberņas Lepelas  apriņķa Bočeikovo sādžā dzimušais Iļja Astaškevičs visu savu turpmāko dzīvi (izņemot dienestu armijā Pirmā Pasaules kara laikā un atrašanos ieslodzījumā un izsūtījumā 1945.-1954. g.g.) bija veltījis  darbam pedagoģijas jomā Latgalē un Rīgā.  Dokumenti no Iļjas Astaškeviča personiskā arhīva ataino ne tikai viņa paša likteni, bet arī liecina par laikmetu, kurā viņš dzīvoja.

Fotoalbumu sagatavoja  Т.Pāvele un T. Feigmane.

Fotogrāfijas no Tatjanas Pāveles (dz. Astaškeviča) albuma

Tatjana Pāvele (meitas uzvārds Astaškeviča, 1918–2016) dzimusi 1918. gada 20. februārī Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta Goliševas sādžā skolotāju Aleksandras un Iļjas Astaškeviču ģimenē. Kopš 1946. gada līdz aiziešanai pensijā Tatjana Pāvele strādāja Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā, aktīvi piedalījās arheoloģiskajos izrakumos Vecrīgā un tika uzskatīta par vienu no lielākajiem viduslaiku vēstures perioda speciālistiem. Tatjana Pāvele mirusi Rīgā 2016. gada 27. decembrī.

Fotoalbumu sagatavojuši T. Pāvele un Т. Feigmane.
Lapas 1 2 3 4 5 6 7 8