Sākumlapa > Tēmas > Personas
Stepans Posevins

Stepans Posevins

Stepans Posevins (1880. g. 7./20. novembrī Jejskā Kubaņas apgabalā, Krievijas impērijā  – 1941. g. 3. aprīlī, Rīgā izpildīts nāvessods nošaujot, Latvijas PSR) – Krievijas un Latvijas armijas virsnieks, literāts.

Stepans Posevins ir bijis brīvo Zaporožjes kazaku pēcnācējs. Pēc ķeizarienes Katrīnas II rīkojuma (1775. g.) par Zaporožjes Sečas likvidāciju, S. Posevina senči bija pārcēlušies uz dzīvi Kubaņā. Stepana Posevina vecāki – Stepans Posevins un Varvara (dzim. Bezrodnaja) – abi ir dzimuši 1857. gadā Koņelovkas kureņā (jeb kazaku mājoklī). 1886. gadā viņi saņēmuši no vecākiem lielu zemesgabalu un savas savrupmājas. Stepans bijis vecākais dēls ģimenē. Iesākumā Stepans mācījies ministrijas klašu trīsgadīgajā skolā savā staņicā, pēc tam turpinājis mācīties  ministrijas klašu piecgadīgajā skolā un beidzot klasiskajā ģimnāzijā Rostovā.

17 gadu vecumā viņš ticis ieskaitīts aktīvajā militārajā dienestā – Kubaņas 5. kājnieku izlūkbataljonā. Viņš turpinājis iegūt izglītību Kara skolā Tiflisā (patlaban – Tbilisi, Gruzija), tomēr no pēdējā kursa bija spiests aiziet problēmu ar redzi dēļ.  

Pēc gada viņš iestājās Rīgas Politehniskajā institūtā, tomēr sakarā ar krievu-japāņu kara sākumu viņš ticis mobilizēts Kubaņas 11. kājnieku izlūkbataljonā. 1905. gada rudenī S. Posevins sekmīgi nokārtoja iestājeksāmenus Irkutskas Kara skolā.  

1911. gadā Stepans Posevins ticis pārcelts uz dienestu Rīgā, 1. Atsevišķās   Kavalērijas  brigādes Štāba sastāvā.

1911. gadā viņš uzrakstījis savu pirmo grāmatu «Бивак в горах» (“Atpūtas vieta kalnos”). Kā brīvklausītājs Posevins apmeklējis lekciju kursus Rīgas Politehniskajā institūtā.  

Pēc Pirmā pasaules kara sākuma S. Posevins dienējis aktīvajā armijā, ieņemdams intendanta amatu. Viņš bija piedalījies militārajās operācijās Austrumprūsijā, pēc tam – Lietuvas un Latvijas teritorijā.

Februāra revolūciju Krievijā S. Posevins sagaidīja Pēterpilī un uztvēra to negatīvi. Pēc tam, kad varu Krievijā bija sagrābuši lielinieki, S. Posevins “slimības dēļ” demobilizējās no armijas un nolēma aizbraukt uz Kubaņu. Taču viņam bija nepieciešami divi gadi, lai nokļūtu līdz Jekaterinodarai (patlaban - Krasnodara). Pa šo laiku viņu divreiz bija aizturējuši čekisti, viņš strādājis Maskavas-Kijevas-Voroņežas dzelzceļa Pārtikas komitejā Kurskā, dažus mēnešus atradās Deņikina Brīvprātīgo armijas sastāvā.

Kubaņā viņš ieradās tikai 1919. gada beigās, šeit viņš ieņēma Kubaņas Valsts kontroles revidenta amatu. Tolaik nopietni tika izskatīts jautājums par Kubaņas neatkarību. S. Posevins bija aktīvs šīs idejas atbalstītājs. Tomēr jau 1920. gada 2. martā Kubaņas valdība, Sarkanarmijas ofensīvas rezultātā, atstāja Jekaterinodaru, bet maija sākumā pārstāja pastāvēt.  

Stepans Posevins nebija devies līdzi kubaņiešiem, kuri atkāpās. Viņš izvēlējies citu ceļu. Par savu jauno dzīves vietu viņš izvēlējās Rīgu – Latvijas neatkarīgās  valsts galvaspilsētu. Rīgā viņam bijuši seni sakari. Bet par vienu no galvenajiem iemesliem kļuvis tas, ka viņa dzīvesbiedre Līna (dzim. Osīte) pēc tautības bija latviete.

Atbraukdams Rīgā 1920. gada maijā, Stepans Posevins dažus mēnešus strādājis fiziskajā darbā. Bet jau 1920. gada 10. augustā viņš ticis pieņemts valsts militārajā dienestā – Latvijas armijas intendantūrā, kur nostrādājis līdz 1922. gada jūlijam. Pēc tam aptuveni gadu viņš pelnījis iztiku, strādādams gadījuma darbos.  

S. Posevins sāka nodarboties ar žurnālistiku, sacerējis rakstus avīzei «Latvijas Sargs». 1923. gada novembrī viņš ticis pieņemts dienestā Robežsardzē – par posteņu priekšnieku. Pārsvarā viņš strādājis uz Latvijas-Padomju Savienības robežas.

1930. gadā viņš aizgājis no dienesta Robežsardzē un veltījis sevi literārajam darbam.  

1940. gada 15. novembrī Stepanu Posevinu arestēja padomju Tautas Iekšlietu komisariāta orgāni. Viņam tika inkriminēts tas, ka viņš ir ieņēmis krasi izteiktas nacionālistiskās pozīcijas un vadījis aktīvu cīņu par neatkarīgās Kubaņas valsts izveidošanu, ka viņš bija piedalījies tā saucamās “Kubaņas valdības” darbā, ka no 1923. līdz 1930. gadam dienējis Latvijas Republikas Robežsardzē un piedalījies personu ar spiegošanas uzdevumiem pārvešanā uz PSRS teritoriju. Vēl viņam bijušas ciešas saites ar balto kazaku vienībām Dienvidslāvijā un pēc viņu uzdevuma viņš uzsācis sarunas ar Vācijas valdību par “Kubaņas valsts”  dibināšanu, šādas sarunas viņš noturējis arī ar Japānas militāro atašeju Latvijā. Kā arī viņš bija izdevis 7 un sagatavojis izdošanai 5 kontrrevolucionāra un nacionālistiska satura grāmatas.

Lietas noklausīšanās notika 1941. gada 18. februārī Baltijas Īpašā Kara apgabala Kara tribunāla slēgtajā sēdē. Rezultātā, Stepanam Posevinam tika piespriests nāvessods nošaujot.  Spriedums izpildīts 1941. gada 3. aprīlī.

Stepana Posevina dzīvesbiedre - Līna 1941. gada 14. jūnijā bija deportēta uz Sibīriju. 1955. gada 11. jūnijā Latvijas PSRS Iekšlietu ministrija noraidīja Līnas Posevinas brāļa – Kārļa Osīša - lūgumrakstu par viņa māsas, kura  dzīvoja Krasnojarskas novada Tasejevskas rajonā, atlaišanu no specnometinājuma vietas un viņas atgriešanos Latvijā.

2016. gadā Krievijas Federācijā tika izdota S. Posevina grāmata «Гибель империи. Северный фронт» (“Impērijas bojāeja. Ziemeļu fronte”), kuras pirmais izdevums bija nācis klajā 1932. gadā Rīgā. 

Rīgas bibliotēkās tika sameklēti šādi Stepana Posevina literārie darbi:

- Во власти женщин. Том первый. Счастье и судьба. Роман-быль. (Sieviešu varā. Pirmais sējums. Laime un liktenis. Romāns-patiesi notikumi.) 3. izd. , 1931, 202 lpp.;

- Гибель империи. Северный фронт. Из дневника штабного офицера для поручений. (Impērijas bojāeja. Ziemeļu fronte. No štāba virsnieka dienasgrāmatas.) II s., 1932, 232 lpp.;

- Тайны в горах.  Роман. (Noslēpumi kalnos. Romāns.)1933. gads, 228 lpp.;

- Герои. Северный фронт. Кавказ. 1914-1917. (Varoņi. Ziemeļu fronte. Kaukāzs. 1914-1917.) (2. papildinātais un labotais grāmatas «Во власти женщин. Счастье и судьба» izdevums.) 3. izd., 1933, 228 lpp.;

- Заговор. Из дневника Нины Пасукан – женщины-офицера. (Sazvērestība. No Ņinas Pasukanes – sievietes virsnieces – dienasgrāmatas.) -  1934, 128 lpp.;

- Ключ жизни и возрождение. Развитие человеческой души и создание его индивидуального миросозерцания. (Dzīvības atslēga un atdzimšana. Cilvēka dvēseles attīstība un viņa individuālās pasaules apceres izveide.) – 1935, 124 lpp.; 

-  Гражданская война. 1918-1920/2 гг. Сравнительная оценка военно-гражданской тактики и приемов управления. (Pilsoņu karš. 1918./20. g. Vadības militāri civilās taktikas un paņēmienu salīdzinošais novērtējums.) 1936. gads, 440 lpp. 

Tatjana Feigmane

Informācijas avoti:

LVA, 1986. f., 1. apr., 7580. l.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ. -  Степан Посевин. Гражданская война. – Рига, изд-во «Ētika», 1936, стр. 11-24.

Юрий Абызов. Био-библиографический справочник «Русское печатное слово в Латвии. 1917-1944». – Часть III. – Stanford, 1991, стр. 392-393.

25-летие литературной деятельности С.С. Посевина. – Сегодня, 1938, № 322. 

Ilustrācijas tēmai