Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nikolajs Gudaņecs

Nikolajs Gudaņecs

Nikolajs Gudaņecs (1957. g. 17. maijā Rīgā, Latvijas PSR) – krievu dzejnieks un rakstnieks.

1979. gadā Nikolajs Gudaņecs absolvēja Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultāti. 1980. gadā izdevniecībā „Liesma” tika izdots viņa pirmais dzejoļu krājums «Автобиография» („Autobiogrāfija”). 1986. gadā klajā nāca viņa dzejoļu krājums «Голубиная книга» („Baložu grāmata”), 1993. gadā – dzejoļu krājums «Крылья тьмы» („Tumsas spārni”). 1982. gadā parādījās pirmās Nikolaja Gudaņeca publikācijas fantastikas žanrā. 1986. gadā viņš kļuva par Latvijas PSR Rakstnieku savienības locekli. N. Gudaņecs aizstāvēja kandidāta disertāciju tēmā dzejošanas māksla. Daudzus gadus Nikolajs Gudaņecs vadīja Latvijas Rakstnieku savienības jauno literātu apvienības krievu nodaļu.  

Savas dzīves laikā Nikolajs Gudaņecs daudzkārt mainīja arodus, strādājot dažādos darbos, tā, piemēram, viņš bija skolotājs, kurinātājs, betonētājs, tehniskās kontroles nodaļas kontrolieris, žurnālists, literāri publicistiskā žurnāla «Шпиль» („Smaile”) redaktors. 2002. gadā kā datortīklu speciālists viņš sāka pasniegt Transporta un Sakaru institūtā (TSI). Viņš ir sertificēts Microsoft profesionālis, ir Starptautiskās Neatkarīgo ekspertu asociācijas loceklis.  

Nikolajs Gudaņecs publicēja ne tikai savu dzejoļu krājumus, bet arī veselu virkni fantastisku romānu. Viņš ir Rakstieku fantastu apvienības dalībnieks. Atdzejoja un tulkoja no latviešu valodas uz krievu dzejoļus un prozas darbus. Viņa paša grāmatas, pēc Krievjas mājas lapas fantlab.ru datiem, pārtulkotas uz latviešu, angļu, franču, spāņu, vācu, somu, bulgāru, poļu, čehu un ķīniešu valodām.  

 

Aleksandrs Gurins

 


Линки от Николая Гуданца:

Небольшие статьи по материалам книги:
В журнале «Крещатик»:
2011, № 1: «Ты сам свой высший суд» или Трагикомедия пушкинской двойственности.
http://magazines.russ.ru/kreschatik/2011/1/gu31.html
2010, № 2: «Мертвый сон совести» или Могучее тяготение мифа
http://magazines.russ.ru/kreschatik/2010/2/gu26.html
2010, № 1: «Пропасть комплиментов» или Партизан в тылу самодержавия
http://magazines.russ.ru/kreschatik/2010/1/gu27.html
2009, № 3: «Чести клич» или Свидетельство благонадежности
http://magazines.russ.ru/kreschatik/2009/3/gu17.html

Первая глава книги (крупная статья):
http://www.intelros.ru/subject/ecce_homo/3879-zerkalo-mifov-o-pushkine.html
«ЗЕРКАЛО МИФОВ» О ПУШКИНЕ
«Певец свободы», или Всесильный гипноз репутации

Из главы о мечте Пушкина стать императором (большая статья):
В «Сетевой Словесности»:
«Когда б я был царь...». Опыт конспирологического подхода к текстам и судьбе Пушкина.
http://www.netslova.ru/gudanetz/tsar-pushkin.html

Статья переработана, лишнее сокращено:
«Просто и гладко», или Восемь ложных трактовок «Анчара».
http://www.netslova.ru/gudanetz/anchar.html