Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nadežda Boiko

Nadežda Boiko

Nadežda Boiko (1916. g. 5. februarī, Tulā, Krievijas impērijā – 1979. g., Rīgā, Latvijas PSR) – māksliniece.

Māksliniece ir dzimusi Tulā, jo viņas vecāki bija spiesti evakuēties no Kurzemes guberņas, kuras teritorija bija nonākusi kara darbības sfērā un gala rezultātā vācu karaspēks to bija okupējis. Nadeždas tēvs – Aleksejs Boiko – strādājis par Kurzemes guberņas Talsu valsts kases vecāko grāmatvedi, māte – Iraīda Boiko bija mājsaimniece.

Pēc atgriešanās no evakuācijas, Nadeždas tēvs turpinājis strādāt banku sistēmā, tostarp viņš strādājis “Latviešu akciju bankā”.

No 1922. līdz 1929. gadam Nadežda Boiko  mācījusies Rīgas 2. pilsētas vācu pamatskolā, un no 1929. līdz 1933. gadam – vācu Evanģēliski-luterisko draudžu Rīgas luterāņu ģimnāzijā.

Kopš bērnības gadiem Nadežda Boiko aizrāvās ar zīmēšanu un glezniecību.  Viņa studējusi mākslinieka arhitekta Aleksandra Kramareva studijā. С No 1938. gada 18. oktobra līdz 1939. gada 31. martam (par saviem līdzekļiem) viņa pilnveidojusi savu zīmēšanas mākslu Londonā.

Līdz iestāšanās Latvijas Mākslas akadēmijā 5 gadu laikā viņa strādājusi par porcelāna apgleznošanas mākslinieci Kuzņecovu a/s.  

1940. gadā N. Boiko iestājusies Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA), kur studējusi vienu gadu. Studijas LMA nācās pārtraukt sakarā ar to, ka viņa tika nosūtīta darbā uz Vāciju. Pēc Otrā pasaules kara beigām N. Boiko atgriezās Latvijā un no 1946. līdz 1948. gadam apmeklējusi nodarbības LMA.

Nadeždas Boiko mākslas darbi tiek eksponēti Rīgas Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejā, Rīgas Porcelāna muzejā, kā arī atrodas privātajās kolekcijās.

Tatjana Feigmane

Informācijas avoti:

LVA, 485. f., 1. apr., 99. l.;

Возвращенные имена. Русское искусство XIX-XX  веков из собрания Анатолия Педана. –  Galerija Haberland, 2011, стр.190. (Atgūtie  vārdi. 19.-20. gadsimta krievu māksla no Anatolija Pedana krājuma. - Galerija Haberland, 2011, 190. lpp.)

 

Ilustrācijas tēmai