Latvijas krievu mākslinieki mūsdienu Latvijā

Latvijas krievu mākslinieki mūsdienu Latvijā

Pēc Otrā pasaules kara padomju varas apstākļos notika būtiskas pārmaiņas Latvijas krievu kultūras dzīvē. Daži krievu mākslinieki, nespēdami pieņemt padomju varu, uz visiem laikiem pameta Latviju, citi kopā ar latviešu kolēģiem veidoja Padomju Latvijas mākslu.

 

Taču ne viņiem, bet gan jaunajiem māksliniekiem, kas izglītību ieguva jau padomju laikā, bija lemts sacīt jaunu vārdu. Latvijas Mākslas akadēmija, neraugoties uz oficiālo sociālistiskā reālisma koncepcijas diktātu, spēja saglabāt un turpināt klasiskās glezniecības tradīcijas. Akadēmijā par pasniedzējiem strādāja izcili latviešu gleznotāji, un tieši viņu skola piesaistīja jaunos krievu māksliniekus no visas PSRS. Viņi nenodarbojās ar „nacionālā meklējumiem” mākslā, viņi savos darbos risināja vispārcilvēciskus uzdevumus, un lielāko daļu šo darbu attiecināt uz kādu nacionālo tradīciju faktiski nav iespējams.

Pašreizējais posms Latvijas tēlotājas mākslas attīstībā iezīmējas ar reliģiskās tematikas atdzimšanu glezniecībā un tēlniecībā, kā arī ar tuvināšanos dažādiem Rietumu un pasaules modernās mākslas virzieniem.

Ilustrācijas tēmai