Kuzņecova porcelāna un fajansa fabrika

Kuzņecova porcelāna un fajansa fabrika

Kuzņecova porcelāna un fajansa fabrika – lielākais krievu uzņēmums Latvijā.

 

Игорь Мейден. Последние стены завода...

Ilustrācijas tēmai