Tabakas fabrika Maikapars

Tabakas fabrika Maikapars

Tabakas fabrika „Maikapars” darbojās Rīgā no 1887. gada. Piederēja pazīstamajai karaīmu Maikaparu dzimtai. Fabrikā strādnieki pārsvarā bija krievi. Maikaparu ģimene aktīvi piedalījās krievu sabiedriskajā dzīvē, finansiāli atbalstīja Krievu teātri, Krievu universitātes kursus. Uzņemuns nacionalizēts 1940.gadā.

Ilustrācijas tēmai