Kuzņecova fabrika 1870. gadā.

Kuzņecova fabrika 1870. gadā.

Veiksmīgāko un slavenāko Rīgas uzņēmēju vidū īpaši izcēlās tirgotāja Sidora Kuzņecova ģimene.

 

Sidors Kuzņecovs 1843. gadā Rīgas Maskavas priekšpilsētā nodibināja fabriku, kurā sākotnēji ražoja fajansa traukus, bet no 1851. gada – porcelāna. Kuzņecovi bija vecticībnieki, bet atšķirībā no Rīgas vecticībniekiem (bezpopiešiem) atzina garīdzniecību

Kuzņecova fabrika 1870. gadā.

Ilustrācijas tēmai