Sākumlapa > Tēmas > Personas
Hermanis Rodionovs

Hermanis Rodionovs

Hermanis (German) Rodionovs  (1896. g. 21. februārī  Vjazmā, Smoļenskas guberņā, Krievijas impērijā – 1959. g. 6. aprīlī Rīgā, Latvijas PSR) – kordiriģents, reģents, dziedāšanas skolotājs.

Hermanis Rodionovs piedzima tirgotāju ģimenē. 1917. gadā beidza Vjazmas imperatora Aleksandra III ģimnāziju. Kopš agras bērnības viņš izjuta mīlestību uz mūziku: mācīdamies ģimnāzijas pirmajā klasē, viņš sāka dziedāt korī, bet 7. un 8. klasē, pēc tam, kad dziedāšanas skolotājs tika iesaukts karadienestā, viņš vadīja ģimnāzijas kori un ar to uzstājās koncertos. Pēc ģimnāzijas beigšanas kalpoja par reģentu baznīcās. 1919.–1921. gadā viņš bija padomju kora diriģents, tajā bija 55 koristi; koris sniedza koncertus ne tikai Vjazmā, bet arī citās Smoļenskas guberņas pilsētās. Pirms pārcelšanās uz dzīvi Rīgā viņš kādu laiku bija Kristus piedzimšanas katedrāles reģents Vjazmā.

Pēc ģimnāzijas beigšanas H. Rodionovs kādu laiku mācījās Maskavas Komercinstitūtā, taču viņš visai drīz apzinājās, ka tas nav viņa aicinājums.

Muzikālo izglītību viņš apguva bijušajā Sinodes skolā Maskavā, kas vēlāk tika pārveidota par Kora akadēmiju. Šeit viņš beidza divus kursus, pēc tam tika pārcelts mācīties uz Maskavas Konservatoriju, kuru, pārceļoties uz dzīvi Latvijā, viņš tomēr nebeidza.  

No H. Rodionova pases redzams, ka viņš pierakstīts Rīgā 1921. gada  2. februārī, 1922. gadā viņš kļuva par Latvijas pilsoni.

H. Rodionovs strādāja Rīgas krievu skolās par dziedāšanas skolotāju. Viņš mācīja  Rīgas Valsts krievu ģimnāzijā, Skolotāju biedrības Rīgas privātajā ģimnāzijā, O. Beateres ģimnāzijā, 5. krievu (vecticībnieku) pamatskolā u.c.

1927. gadā H. Rodionovs beidza Krievu vasaras pedagoģiskos kursus. 1930. gadā viņš beidza Pirmo Mūzikas institūtu Rīgā.

H. Rodionovs kļuva pazīstams kā kordiriģents. Divdesmito gadu pirmajā pusē  bija diriģēja Krievu dziedāšanas pulciņa korus,  bija reģents Rīgas baznīcās, piedalījās Latvijas Krievu kultūras dienās. Lielāku atpazīstamību viņš ieguva trīsdesmito gadu otrajā pusē, no 1935. līdz 1938. gadam būdams biedrības “Bajan”  kora diriģents.

Pēckara gados H. Rodionovs kalpoja par reģentu Rīgas Kristus piedzimšanas katedrālē.

Būdams jau gados, H. Rodionovs beidza, pēc Latvijas Valsts konservatorijas pedagoga Dmitrija Kuļkova vārdiem, konservatorijas Kordiriģentu nodaļu, bija profesora Jāņa Ozoliņa skolnieks, pēc tam strādāja par mūzikas skolotāju, neilgu laiku bija Pāvula Jurjāna bērnu mūzikas skolas direktora amatā (skola atradās netālu no viņa mājas Baložu ielā). Saskarsmē ar līdzcilvēkiem viņš bija korekts. G. Rodionovs bija pieredzējis diriģents – tā 1984. gadā rakstīja kinorežisors Gunārs Piesis.

Hermanis Rodionovs miris Rīgā 1959. gada 6. aprīli.

Tatjana Feigmane

 

Informācijas avoti:

LVVA,  1632. f., 1. apr.,  17889. l.

LVVA,  2996. f.,  16. apr.,  930. l.

Русская песня в Риге. К 75-летию русского певческого общества “Баян”.

Сборник статей под редакцией А. Перова.  Рига, 1939. 

Гунар Пиесис. ПОДЛИННЫЙ ЛЕОПАРД В САМОМ ХУДШЕМ ВИДЕ... Даугава, № 12, 1984, стр. 114.           

 

 

Ilustrācijas tēmai