Sākumlapa > Tēmas > Personas
Mihails Nazarovs

Mihails Nazarovs

Mihails Nazarovs (1896. g. 31. oktobrī Maskavā, Krievijas impērijā – 1949. g. 18. novembrī Rīgā, Latvijas PSR) – dziedāšanas skolotājs, pianists, diriģents.
1916. gadā Mihails Nazarovs ir absolvējis Maskavas Sinodālo baznīcas dziedāšanas skolu, iegūdams 1. kategorijas dziedāšanas skolotāja un diriģenta tiesības. Tajā pat gadā viņš iestājās Aleksandra Kara skolā. Iegūdams virsnieka militāro pakāpi, viņš bija piedalījies Pirmajā pasaules karā.
1919. gadā M. Nazarovs emigrēja uz Poliju, no kurienes 1920. gadā pārcēlās  uz Latviju. Kopš ierašanās Latvijā viņš pasniedzis solo dziedāšanas privātstundas.
No 1921. gada 1. oktobra līdz 1923. gada 1. jūnijam un no 1925. gada 1. oktobra līdz 1926. gada 1. jūnijam viņš bija Latvijas Konservatorijas akompanētājs repetitors E. Vitinga vecākajā dziedātāju klasē.
No 1928. gada M. Nazarovs strādājis par dziedāšanas skolotāju Rīgas 2. un 9. krievu pamatskolās. Viņš pasniedzis dziedāšanas mākslu Rīgas Krievu  izglītošanas  biedrības Bērnu dārznieču krievu kursos (vadītāja Olga Blūma).
1931. gada 2. oktobrī Mihails Nazarovs ieguvis Latvijas pilsonību.
1931. gada 20. oktobrī Izglītības ministrijas Cenzu komisija atzina M. Nazarovu par pilntiesīgu dziedāšanas skolotāju  pamatskolās ar krievu apmācības valodu.
1934. un 1935. gadā viņš apmeklējis latviešu valodas kursus un izturējis pārbaudījumus.
1940. gada rudenī IzM Cenzu komisija atzina M. Nazarovu par pilntiesīgu  dziedāšanas un mūzikas skolotāju ne tikai pamatskolās, bet arī vidusskolās ar krievu apmācības valodu.
1934. gadā M. Nazarovs kļuva par kora “Bajan” (tāda paša nosaukuma biedrībā) vadītāju, nomainīdams šajā amatā M. Grivski. Tajā pat gadā koris “Bajan” M. Nazarova vadībā sekmīgi bija uzstājies Krievu kultūras dienu pasākumos.  Koris “Bajan” M. Nazarova vadībā aktīvi piedalījās operas “Kņazs Igors” koncertizpildījumā. Koncerts notika 1935. gada 31. maijā Rīgas Amatniecības biedrības zālē. Prese augstu novērtēja šo koncertu un M. Nazarova lomu tā panākumos.
 Tomēr autoritārisma apstākļos, kad valstij tika piešķirtas tiesības aktīvi iejaukties sabiedriskajā dzīvē, biedrības “Bajan” valdes sastāvā notika būtiskas pārmaiņas. Tostarp, nesaprotamu iemeslu dēļ M. Nazarovs tika atstādināts no kora vadības. Viņa vietu ieņēma G. Rodionovs. Savukārt, M. Nazarovs sāka vadīt Rīgas Kultūras un izglītošanas biedrības kori.
Padomju varas laikos viņš bija fabriku koru diriģents, tai skaitā arī Rīgas Porcelāna un fajansa (bijušajā Kuzņecova) fabrikā.
Mihails Nazarovs dzīvojis Rīgā, Merķeļa ielā 17, 15. dzīvoklī.
Viņš ir apbedīts Rīgas Pokrova kapos.

Tatjana Feigmane

Informācijas avoti:

LVVA, 1632. f., 1, apr., 14777., 14788. lietas.
Русская песня в Риге. К 75-летию русского певческого общества «Баян». Сборник статей под редакцией А. Перова. – Издание общества «Баян». – Рига, 1939.

 

Ilustrācijas tēmai