Sākumlapa > Tēmas > Personas
Tatjana Feigmane

Tatjana Feigmane

Tatjana Feigmane (1952. g. 29. janvārī Rīga, Latvijas PSR) – vēstures doktore, internetprojekta „Latvijas krievi”  vadītāja.

Kontaktinformācija: e-mail: russians.lv@gmail.com

Izglītība:

1991.–1992.g.g. – Latvijas Universitāte, vecākā zinātniskā līdzstrādniece (doktorante).

1969.–1975.g.g – LVU Vēstures un Filozofijas fakultāte, studente.

Zinātniskais grāds: 1993.g. – vēstures doktore (Dr. hist.).

Tatjana Feigmane ir dažu desmitu darbu par Latvijas krievu vēsturi un kultūru autore, tai skaitā monogrāfijas „Krievi pirmskara Latvijā”("Русские в довоенной Латвии") (2000.g.) autore. 1994. –1995.g.g. laikrakstā "Diena" bija rubrikas „Latvijas vēsture: gadsimts aiz gadsimta”("История Латвии: век за веком") vadītāja.

No 2009. gada internetprojekta „Latvijas krievi”  vadītāja.

No 2015. g. rakstu krājuma «Латвийский православный хронограф» zinātniskā redaktore.

Sagatavoja izdošanai sekojošus aprakstu un atmiņu krājumus: „Rīgas pilsētas Krievu ģimnāzija”(bijusī Lomonosova) („Рижская городская русская гимназия”(бывшая Ломоносовская)) (1999.g.); „Ruthenia” Rīgā un svešzemē" ("Рутения" в Риге и на чужбине) (2005.); kā arī J. Kļimova grāmatu „Krievu mākslinieki”("Русские художники")(2002.).

Krievu sieviešu studenšu korporācijas "Sororitas Tatiana" filistre.

Nozīmīgāko publikāciju saraksts

Татьяна Фейгмане. «Латвия в судьбе художника Евгения Климова». – Восьмые Псковские краеведческие чтения. Том 1. – Псков, 12-14 октября 2018 года. – Псков: Псковский государственный университет, 2018, стр. 107-115.

Татьяна Фейгмане. Некоторые факты из жизни русского населения бывшего Яунлатгальсккого уезда в межвоенной Латвии

Татьяна Фейгмане. Служение Елпидифора Михайловича Тихоницкого

Таттьяна Фейгмане «Русские в довоенной Латвии »

Татьяна Фейгмане. Сергей Иванович Трофимов

Татьяна Фейгмане. Русская школа в Латви: 1919-1940 гг.

Татьяна Фейгмане. Русская школа в Латвии (1918-1940)

Татьяна Фейгмане. Русское население Латвии (1920-1940): развитие образования

Татьяна Фейгмане. Русские в политической жизни Латвии (1918-1940)

Татьяна Фейгмане. Русские общества в Латвии (1920-1940 гг.) (справочно-информационный материал)

Татьяна Фейгмане. Русские преподаватели в Латвийском университете (1919-1940 гг.)

Татьяна Фейгмане. Депутаты-старообрядцы в Латвийском Сейме

Tatyana Feigmane. Latvian Russians in Historiography of Latvia from 1990-2019

Татьяна Фейгмане. Долгая дорога домой

Татьяна Фейгмане. Димитрий Александрович Левицкий (17.02.1907 - 9.01.2007)

Tatjana Feigmane. Krievu minoritātes tiesību aizstāvis - padomju represiju upuris Meletijs Kaļistratovs

Рижская городская русская имназия (бывшая Ломоносовская) 1919-1935. Сост. М.В. Салтупе, Т.Д. Фейгмане, при участии Д.А. Левицкого

Неправый суд над правоведом П.Н. Якоби

Борис Евланов и его собственноручные показания

«Не придет ли за сильной властью власть несправедливая»

История староверов Риги в документах Латвийского Государственного исторического архива

История и культура русского населения Латвии: краткий библиографический указатель (на середину 1990-х годов)

Татьяна Фейгмане. «Следственное дело НКВД» на И.Н. Заволоко

Tatjana Feigmane. Profesora Vladimira Kosinska (1864-1938) dzīves un darba gaitas. - Inženierzinātņu un augstskolu vēsture. RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra zinātniskais žurnāls. Galv. red. Alīda Zigmunde. - Rīga: RTU izdevniecība, 2017/1., 67.-77. lpp.

Tatjana Feigmane, Liena Ivonna Šervinska. Rīgas Politehniskā institūta Inženieru nodaļas absolventa Mihaila Krivošapkina (1888-1943) dzīves gājums un profesionālā darbība. - Inženierzinātņu un augstskolu vēsture. RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra zinātniskais žurnāls. Galv. red. Alīda Zigmunde. - Rīga: RTU izdevniecība, 2019/3., 75.-88. lpp.