Sākumlapa > Tēmas > Personas
Vlads Bogovs

Vlads Bogovs

Vlads (Vladimirs) Bogovs (1976. g. 15. oktobrī Rīgā, Latvijas PSR) – vēsturnieks, novadpētnieks, filologs, sabiedrisks darbinieks, publicists. 

2009. gadā Vlads Bogovs absolvējis Latvijas Universitāti, iegūdams krievu valodas filoloģijas maģistra grādu. Kopš 2006. gada viņš ir aizrāvies ar dzimtās pilsētas vēstures pētīšanu. Īpaši viņu interesē Rīgas vēsture Otrā pasaules kara laikposmā.

V. Bogovs ir fotodokumentālās izstādes Шталаг-350 «Приговоренные нацизмом» (Štalags-350 „Nacisma notiesātie”) autors. Izstādes ekspozīcija vēstī par Salaspils koncentrācijas nometni un padomju karagūstekņu nometni. 2010. gada janvārī šī izstāde tika eksponēta Maskavas Namā Rīgā. Vēlāk, tā paša gada aprīlī, šī izstāde tika eksponēta Lielā Tēvijas kara muzejā, kas atrodas Maskavā, Poklonnaja kalnā.  

Vlads Bogovs sastādīja arī tāda paša nosaukuma dokumentu krājumu, kas ir veltīts nacistu noziedzīgajām darbībām 1941.–1944. gada laikā Rīgā. Viņš ir zinātniskā pētījuma par Salaspils koncentrācijas nometnes darbību autors. Patlaban tā ir vienīgā zinātniskā publikācija-pētījums krievu valodā visā pēckara laikposmā.  

Kā līdzautors kopā ar Kirilu Soklakovu Vlads Bogovs izdeva divus apcerējumu krājumus Rīgas vēsturē: «Многоликая Рига» („Daudztēlu Rīga”) (2010. g.) un «Впервые в Риге» („Pirmoreiz Rīgā”) (2012. g.).

2010. gadā kopā ar K. Soklakovu viņš bija organizējis izstādi, kas vēstī par Rīgas vēsturi - «Многоликая Рига» („Daudztēlu Rīga”), kas sekmīgi tika demonstrēta Stacijas laukumā. Pie tam, tāpāt kopā ar K. Soklakovu, 2011. gadā tika sagatavota un demonstrēta izstāde «Дни русской культуры в Латвии. 1925-1940 гг.» („Krievu kultūras dienas Latvijā. 1925.-1940. g.”). 

Patlaban (kopš 2011. gada) V. Bogovs ir labdarības Kultūras Attīstības Fonda valdes priekšsēdētājs.

Kopš 2011. gada Vlads Bogovs ir Krievu kultūras dienu Latvijā organizācijas komitejas līdzpriekšsēdētājs.

http://kaf.lv/about/about_us_in_press/

2022. gada Vlads Bogovs pārceļas  uz dzīvi Krievijas Federācijas Pleskavas apgabalā.

 

 

Ilustrācijas tēmai