Sākumlapa > Tēmas > Personas
Svetlana Bogojavļenska

Svetlana Bogojavļenska

Svetlana Bogojavļenska (dz. 1977. g. 2. janvārī Jūrmalā, Latvijas PSR) – filozofijas doktore, Maincas (Vācija) universitātes vēstures semināra zinātniskā līdzstrādniece, Latvijas un Krievijas vēstures pasniedzēja. 

Svetlana Bogojavļenska dzimusi skolotāju-filologu ģimenē. Viņas vecvectēvs bija medicīnas profesors Konstantīns Bogojavļenskis.

Svetlana Bogojavļenska mācījusies Lielupes (toreiz 6.) vidusskolā, Puškina licejā un Pedagoģijas centrā „Eksperimets”. 1995. gadā viņa iestājās Latvijas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, kuru pabeidza 2002. gadā, iegūstot maģistra grādu. No 1997. līdz 2002. gadam S. Bogojavļenska strādāja par muzeja „Ebreji Latvijā” zinātnisko līdzstrādnieci un fondu glabātāju toreizējā muzeja direktora Marģera Vestermaņa vadībā. No 2002. gada oktobra līdz 2008. gadam februārim jaunā zinātniece bija Johanna Gūtenberga universitātes Maincā Austrumeiropas vēstures katedras doktorante. Viņas disertācijas vadītājs bija Latvijas Vēsturnieku komisijas ārzemju loceklis, Latvijas universitātes goda doktors, profesors Ervins Oberlenders. Paralēli S. Bogojavļenska Maincas universitātē pasniedza Latvijas vēsturi, antisemītisma vēsturi Krievijas impērijā, valsts un Baznīcas attiecību vēsturi Krievijā līdz 1917. gadam. Viņa strādāja arī par ekskursiju vadītāju Hesenes federālās zemes muzejā Darmštatē un tulkotāju Sociāli pedagoģisko pētījumu institūtā Maincā. 2008. gadā S. Bogojavļenska Maincā aizstāvēja filozofijas doktora (Dr. phil.) disertāciju par tēmu „Ebreju sabiedrības izveidošanās un stāvoklis Kurzemes guberņā un Rīgā 1795.–1915. gadā”. 2012. gadā izdevniecībā „Ferdinand Schöningh” Paderbornā iznāca viņas monogrāfija „Die jüdische Gesellschaft in Kurland und Riga 1795-1915” („Ebreju sabiedrība Kurzemē un Rīgā 1795.–1915.”), kas bija balstīta uz disertāciju. 2014. gadā S. Bogojavļenska sadarbībā ar Maincas universitātes Austrumeiropas vēstures katedras vadītāju profesoru Janu Kusberu izdeva 20. gadsimta Latvijas vēstures problēmām veltītu Vācijas un Latvijas vēsturnieku rakstu krājumu „Tradition und Neuanfang. Forschungen zur Geschichte Lettlands an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert” („Tradīcijas un jauniesākums. Pētījumi par Latvijas vēsturi 20./21. gadsimta mijā”).

Pašlaik S. Bogojavļenska ir Maincas universitātes vēstures semināra zinātniskā līdzstrādniece (http://www.osteuropa.geschichte.uni-mainz.de/475.php), pasniedz Latvijas un Krievijas vēsturi. No 2012. gada viņa strādā pie vācu fonda „Deutsche Forschungsgemeinschaft” (DFG) finansētā projekta „Krieviskais Latvijas kontekstā: krievu identitāšu izveidošanās Latvijā 1914.–1940. g.”.

Monogrāfija:

  •    Die jüdische Gesellschaft in Kurland und Riga, 1795-1915. Paderborn 2012.

Izredzētie raksti:

  •   Deutsche und russische Parlamentarier in Kooperation und Konfrontation in Lettland 1919-1927. In: Conrad B., Maner, H.-Ch., Kusber, J. (Hrsg.): Parlamentarier der deutschen Minderheit im Europa der Zwischenkriegszeit. Düsseldorf 2015 (Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Bd. 170 Parlamente in Europa 4), S. 83-98.
  •     Die russische Lehrerunion und russische Identitätsbildungen in Lettland. Schlaglichter aus den Jahren 1919–1934. In: Bogojavlenska, S., Kusber, J. (Hrsg.): Tradition und Neuanfang. Forschungen zur Geschichte Lettlands an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert. Kleine Festschrift für Erwin Oberländer. Berlin 2014 (Mainzer Beiträge zur Geschichte Osteuropas 7), S. 55–84.
  •     Antisemitism in Latvia. In: Hans- Christian Petersen, Samuel Salzborn (Ed.). Antisemitism in Eastern Europe – History and Present in Comparision. Frankfurt am Main 2010, pp. 113-143.
  •    Ebreju Rīga. In: Kristīne Volfarte, Ervīns Oberlanders. Katram bija sava Rīga. Daudznacionālas pilsētas portrets no 1857. līdz 1914. gadam. Rīga 2004, S. 151 – 182.
  •  Православие и русская идентичность в школах русского меньшинства в Латвии 1919-1934http://www.russkije.lv/ru/pub/read/bogoyavlenska-orthodoxi-schools/

Rakstu krājums:

  •    Bogojavlenska, S., Kusber, J. (Hrsg.): Tradition und Neuanfang. Forschungen zur Geschichte Lettlands an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert. Kleine Festschrift für Erwin Oberländer. Berlin 2014 (Mainzer Beiträge zur Geschichte Osteuropas 7).

Dzintars Ērglis

 

Tulkoja:

Arturs Žvinklis

Dzintars Ērglis