Sākumlapa > Tēmas > Personas
Viktors Guščins

Viktors Guščins

Viktors Guščins (1958. gada 22. maijā Jelgavā, Latvijas PSR) – vēsturnieks un sabiedriskais darbinieks, publicists.

Viktors Guščins ir dzimis 1958. gada 22. maijā Jelgavā. Šajā Latvijas pilsētā viņa vecāki bija nonākuši Otrā pasaules kara laikā, vēl būdami mazi bērni. 1943. gadā Viktora tēva – Ivana Guščina – ģimeni nacisti piespiedu kārtā atzdzinuši no Krievijas uz Latviju (tolaik – Ostlandes jeb Austrumzemes reihskomisariāts, kura sastāvā ietilpa arī Latvija). Viktora Guščina māte – Valentīna ir latviete, Pirmā pasaules kara laikā viņas senči evakuējušies no Vidzemes guberņas Cēsu apriņķa uz Baltkrieviju, bet 1943. gadā viņas ģimene atgriezusies Latvijā. 

1975. gadā Viktors Guščins sekmīgi absolvējis Jelgavas 5. vidusskolu. Uzreiz pēc skolas pabeigšanas viņš strādājis par krāvēju Jelgavas mašīnbūves rūpnīcā, pēc tam – par rasētāju Polimēru materiālu pielietošanas meliorācijā un ūdenssaimniecībā vissavienības zinātniski pētnieciskā institūta Izmēģinājumu konstruktoru birojā ar ražotni Jelgavā. No 1977. līdz 1979. gadam viņš dienējis obligātajā karadienestā Padomju armijas rindās.

1984. gadā V. Guščins absolvējis A. Ždanova Ļeņingradas Valsts universitātes (pašreiz – Sanktpēterburgas Valsts universitāte) Vēstures fakultāti, saņemdams diplomu ar izcilību. Studiju laikā savā zinātniskajā darbībā viņš specializējies jaunāko laiku vēsturē. V. Guščina pirmā zinātniskā publikācija tika publicēta1984. gadā. 

1984. gadā Viktors Guščins atgriezies Latvijā, 1989. gadā viņš pabeidzis Latvijas Valsts universitātes aspirantūru, 1990. gadā saņēmis vēstures zinātņu kandidāta diplomu.   

No 1984. gada V. Guščins pasniedzis vēsturi Rīgas Politehniskajā institūtā (RPI, patlaban – Rīgas Tehniskā universitāte, RTU) un Latvijas Universitātē. No 1990. gada – Rīgas Aviācijas universitātes Sociālo zinātņu un tieslietu katedras docents.

Neatkarīgajā Latvijas Republikā viņš turpinājis pasniedzēja darbību. V. Guščins pasniedzis konstitucionālās tiesības Ekonomikas un kultūras augstskolā (1998-2001); strādājis par pasniedzēju Baltijas Krievu institūtā (vēlāk – Baltijas Starptautiskajā akadēmijā) (2001-2009). 

Darbu augstskolā Viktors Guščins apvienojis ar zinātniskajiem pētījumiem, darbību žurnālistikas jomā un aktīvu sabiedrisko darbību. 1998.-2009. gadā viņš  bijis avīzes  «Образование и карьера»/ «Izglītība un karjera» redaktors. No 2006. gada viņš - Baltijas Vēsturisko un sociāli politisko pētījumu centra direktors; no 2007. gada – Latvijas Sabiedrisko organizāciju padomes koordinātors; no 2009. gada un līdz pat šim laikam (2018. gads) – Vispasaules Ārzemēs dzīvojošo Krievijas tautiešu koordinācijas padomes loceklis. 

Viktors Guščins ir organizators un līdzorganizators septiņām starptautiskajām zinātniskajām konferencēm, kas veltītas Baltijas valstu vēstures jautājumiem.

No 2020. gada Viktors Guščins ir Latvijas Krievu kopienas prezidents.

 

Publikācijas

Viktors Guščins ir vairāk nekā 300 rakstu masu medijos, kā arī grāmatu autors. 

1. Valsts drošība Jelgavā 1944.–1964. Izdeva: GIV, Jelgavā, Izdots: 1994. / Госбезопасность в Елгаве. 1944–1964. – Елгава, 1994. (krievu un latviešu valodā); 

2. Этнократия: латвийский вариант. (Etnokrātija: Latvijas variants) – Рига, 2004.;

3. Русская культура в смешанных семьях Прибалтики. Совместно с Михайловым Д.Р. и Фоминым А.В. (Krievu kultūra Baltijas jauktajās ģimenēs. Kopīgi ar D. Mihailovu un A. Fominu) – Таллин, 2009; 

4. Русские Латвии в условиях дефицита демократии. 1991–2009. (Latvijas krievi demokrātijas deficīta apstākļos. 1991.- 2009.) – Рига, 2009.; 

5. Постсоветская Латвия – обманутая страна. Почему НФЛ не привел к демократии? 1988 – 2013. (Pēcpadomju Latvija – maldinātā valsts. Kāpēc LTF darbība nav novedusi pie demokrātijas? 1988-2013.) – Рига, 2013.;

6. Latvia 1988–2015: a triumph of the radical nationalists. (In 3 books) -

(Latvija 1988–2015: radikālo nacionālistu triumfs.) (Trijās grāmatās) (angļu valodā): 

Book 1. Radical nationalism awakens, or Citizenship issue from 1988 till the Supreme Council resolution “On the restoration of the rights of citizens” of 1991. – Riga, 2017.;

Book 2. From the “long-term democratic deficit” to the restoration of ethnocracy. – Riga, 2017.;

Book 3. Formation of a new historical memory, or the Whitewashing of Nazism in Latvia. – Riga. 2017. 

 

V. Guščins ir šādu grāmatu sastādītājs un redaktors: 

1. Postkomunistiskā transformācija un demokratizācijas process Latvijā. 1991–2003. – Rīga, 2004.

2. Преступления нацистов и их пособников в Прибалтике (Латвия). 1941–1945. Документы и свидетельства. – Рига, 2007 (Nacistu un viņu atbalstītāju Baltijā (Latvija) noziegumi. 1941.–1945. Dokumenti un liecības.  –  Rīga, 2007. [Sastādītājs un ievadraksta autors]);

3. Вторая Мировая война и страны Балтии. 1939–1945. Материалы международной научной конференции, Рига, 14-15 декабря 2006 года. – Рига, 2008.

4. Сборник материалов 1-й конференции организаций российских соотечественников "Русский мир Латвии в первом десятилетии XXI века - курс на консолидацию". – Рига, 28 июня 2008 г.

5. Сборник материалов региональной конференции российских соотечественников Латвии, Литвы и Эстонии "Русский мир Балтии как фактор сотрудничества и развития общества". Рига, 22–23 августа 2008 г. – Рига, 2009.

6. Сборник материалов 3-й конференции организаций российских соотечественников Латвии "Русский мир Латвии как фактор становления демократии и развития гражданского общества".  – Рига, 26 июня 2010 г.

7. Материалы 4-й конференции российских соотечественников Латвии "Русский мир Латвии: соблюдение прав нацменьшинств - необходимое условие становления демократии и интеграции общества". Рига, 19 июня 2011 г. – Рига, 2012.

8. Материалы региональной конференции российских соотечественников Латвии, Литвы и Эстонии "Соблюдения прав нацменьшинств - необходимое условие становления демократии и интеграции общества в странах Балтии". Рига, 27-28 августа 2011 г. – Рига, 2012.

9. Материалы 5-й конференции российских соотечественников Латвии "Равные права – главное условие сохранения Русского мира Латвии". Рига, 25 августа 2012 г. – Рига, 2013.

10. Материалы 6-й конференции российских соотечественников Латвии "Родной язык в образовании и культуре, равные права для всех - залог ликвидации дефицита демократии в Латвии". Рига, 24 августа 2013 г. – Рига, 2014.

11. Материалы региональной конференции российских соотечественников Латвии, Литвы и Эстонии. Рига, 13-14 сентября 2014 г. – Рига, 2015.

12.Материалы 7-й конференции российских соотечественников Латвии "Русский мир Латвии и вызовы XXI века". Рига, 23 августа 2014 г. – Рига, 2015.

13. Материалы 8-й конференции российских соотечественников Латвии "Мы помним! Мы гордимся! 70 лет Победе над германским нацизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Рига, 27 июня 2015 г. – Рига, 2016."

14. Материалы 9-й конференции российских соотечественников Латвии "Латвия и Россия: от конфронтации и недоверия к доверию и сотрудничеству!" Рига, 27 августа 2016 г. – Рига, 2017.

 

Publikācijas un dalība zinātniskajās konferencēs

Ilustrācijas tēmai