Vasilijs Dorošenko

Vasilijs Dorošenko

Vasīlijs Dorošenko (1921. g. 25. janvārī Kubaņā, Krievijas PFSR – 1992. g. 24. martā Rīga, Latvijas Republikā) – Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, vēstures zinātņu doktors, Zinātņu akadēmijas Vēstures intitūta vadošais speciālists ekonomikas vēsturē.

Vasīlijs Dorošenko ir dzimis 1921. gada 25. janvārī Kubaņā, Krievijā. Vasīlija bērnības gadi pagāja Krievijas dienvidos. 1937. gadā viņš iestājās Maskavas Filozofijas institūta Literatūras un vēstures fakultātē, kuru absolvēja  1941. gadā.

Vasīlijs Dorošenko bija Otrā pasaules kara veterāns. No 1945. līdz 1949. gadam V. Dorošenko studēja Maskavas Universitātes Vēstures fakultātes aspirantūrā. 1949. gadā  viņš aizstāvēja vēstures zinātņu kandidāta disertāciju, bet 1965. gadā – doktora disertāciju un kļuva par vēstures zinātņu doktoru.  

20. gadsimta 50. gadu sākumā, pēc Latvijas vēsturnieka Jāņa Zuša (1993-1962) ielūguma, Vasīlijs Dorošenko pārcēlās strādāt uz Rīgu un pievērsās Latvijas XVI-XVII gadsimta vēsturei. 1950. gados viņš pasniedza Latvijas Valsts universitātes (LVU) Vēstures fakultātē, bet nedaudz vēlāk – LVU Ekonomikas fakultātē. Tāpat viņš strādāja Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā. 1971. gadā viņš kļuva par Latvijas PSR ZA korespondētājlocekli.    

Vasīlijs Dorošenko bija viens no vadošajiem speciālistiem Latvijas agrīno jauno laiku vēsturē. Viņš ir triju monogrāfiju autors: «Очерки аграрной истории Латвии в XVI веке» („Latvijas XVI gadsimta agrārās vēstures apcerējumi”) (1960. g.), «Мыза и рынок» („Viensēta un tirgus”) (1973. g.) un «Торговля и купечество Риги в XVII веке» („ Rīgas tirdzniecība un tirgotāju kārta XVII gadsimtā”) (1985. g.). Dažas vēsturiskās grāmatas Vasīlijs Dorošenko bija sagatavojis kopā ar līdzautoriem. Piemēram, kā līdzautors kopā ar Anatoliju Bīronu 1970. gadā Rīgā viņš bija publicējis grāmatu «Советская историография Латвии» („Latvijas padomju historiogrāfija”). Kopumā, akadēmiskās darbības gados V. Dorošenko bija publicējis vairāk kā 200 zinātniskos darbus, kuri arī patlaban nav zaudējuši savu zinātnisko vērtību.

Vasīlijs Dorošenko ir miris 1992. gada 24. martā. Apbedīts Meža kapos.

Sergejs Coja

Informācijas avoti:

V. Dorošenko. Latvijas Vēstures institūta žurnāls, 1992, Nr. 2 (3);

V. Dorošenko. Piezīmes. Latvijas arhīvi, 2001, Nr. 1-4;

Latvijas arhīvi, 2002, Nr. 1-2.

Василий Дорошенко. Жители Старой Риги в 1786 году

Ilustrācijas tēmai